Nhà máy Thuỷ điện Đa Nhim đã thực hiện tốt nhiệm vụ cấp nước cho hạ du tỉnh Ninh Thuận

Đó là khẳng định của ông Lưu Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND Ninh Thuận tại buổi làm việc tại Nhà máy Thủy điện Đa Nhim thuộc Công ty CP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (DHD) ngày 4/2/2020.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi Nguyễn Trọng Oánh trình bày biểu đồ khai khác hồ Đơn Dương với Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận

Trong năm 2019, mặc dù tình hình thuỷ văn tại khu vực hồ Đơn Dương không thuận lợi, nhưng cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha đã sản xuất được 1,117 tỷ kWh, đạt 108% kế hoạch. Kết quả đạt được có phần đóng góp đáng kể khi tổ máy số 5 thuộc dự án mở rộng Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Đa Nhim được đưa vào vận hành giai đoạn 1 (45MW), cung cấp cho lưới điện quốc gia 154,5 triệu kWh, vượt sản lượng thiết kế (99 triệu kWh).

Trong năm 2019, nhà máy đã đảm bảo kế hoạch cấp nước cho hạ du tỉnh Ninh Thuận phục vụ sinh hoạt và canh tác nông nghiệp. Bên cạnh đó, công ty đã hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, góp phần vào phát triển ngân sách địa phương.

Về kế hoạch năm 2020, mặc dù tình hình thuỷ văn trong tháng đầu năm 2020 không thuận lợi, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương kém hơn trung bình nhiều năm nhưng công ty tiếp phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để huy động các tổ máy phù hợp với nhu cầu cấp nước hạ du đã thống nhất với Sở NN&PTNT tỉnh Ninh Thuận. Trong đó, kế hoạch sản lượng điện sản xuất riêng cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha là 1,127 tỷ kWh.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị công ty tiếp tục tăng cường phối hợp với Sở NN&PTNT trong công tác vận hành, điều tiết lưu lượng chạy máy cụm thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha đảm bảo cấp nước cho hạ du tỉnh Ninh Thuận vào những tháng mùa khô. Đồng thời, tăng cường kỷ luật vận hành để góp phần cung cấp nguồn điện ổn định cho địa phương và hệ thống điện quốc gia.


  • 05/02/2020 05:00
  • Đinh Liên
  • 7181