Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa

Mục đích của đề án nhằm thúc đẩy đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm các hoạt động hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển nhằm huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tri thức, kinh nghiệm và tranh thủ tối đa sự ủng hộ của các nước, các tổ chức quốc tế và các đối tác, góp phần thực hiện thành công các quan điểm, mục tiêu, chủ trương lớn, khâu đột phá và giải pháp chủ yếu được đề ra tại Nghị quyết số 36-NQ/TW.

Trong đó, đối với việc phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới, đề án hướng tới triển khai các chương trình điều tra, nghiên cứu, chuyển giao, phát triển công nghệ, xây dựng các điểm điển hình sử dụng năng lượng tái tạo; hợp tác với các nước có tiềm năng, thế mạnh về năng lượng biển trong nghiên cứu, chế tạo, ứng dụng và phát triển năng lượng tái tạo ở biển; phát triển ngành chế tạo thiết bị phục vụ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo, tiến tới làm chủ một số công nghệ, thiết kế, chế tạo và sản xuất thiết bị.

Chi tiết Quyết định có file đính kèm.

Quyetdinh647TTgCP2020.pdf


  • 27/05/2020 09:00
  • Chiến Thắng
  • 5449