Kiến nghị tỉnh Lạng Sơn hoàn thành bàn giao mặt bằng cho dự án truyền tải vay vốn ODA trong tháng 10

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB) có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vào sáng 5/10, để tháo gỡ những vướng mắc còn lại về mặt bằng dự án đường dây 220kV Bắc Giang – Lạng Sơn đoạn đi qua đi bàn tỉnh. Đây là dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA vay Ngân hàng Tái thiết Đức (kfW).

Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Giám đốc CPMB cho biết: đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn được xây dựng 2 mạch, với chiều dài toàn tuyến là 101,6 km, từ TBA 220kV Bắc Giang đến TBA 220kV Lạng Sơn. Đoạn tuyến đi qua tỉnh Lạng Sơn có 182 vị trí móng với chiều dài khoảng 80 km.

Dự án được khởi công ngày 10/12/2017 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2022. Dự án được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ODA vay Ngân hàng Tái thiết Đức (kfW) và đang xin gia hạn giải ngân lần thứ 2 vào tháng 11/2022. Nếu dự án không hoàn thành trong giai đoạn này sẽ không thể giải ngân được và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của quốc gia.

Ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao mặt bằng 178/181 vị trí cột; đào, đúc móng hoàn thành 178/181 vị trí; dựng cột hoàn thành 168/181 vị trí; kéo dây hoàn thành 16/60 khoảng néo. Hiện nay dự án còn vướng mắc mặt bằng ở 3 vị trí móng, phần hành lang tuyến bàn giao được 102/181 khoảng cột, tương ứng với 28/58 khoảng néo.

Để công trình đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn vận hành không muộn hơn tháng 11/2022, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Lạng Sơn quan tâm, xem xét chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố ưu tiên thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án. Trong đó, bàn giao mặt bằng các vị trí móng và khoảng néo còn lại trong tháng 10/2022 để đơn vị thi công kéo dây. 

Ông Nguyễn Văn Tình – Phó Giám đốc CPMB báo cáo tại cuộc họp

Ông Lương Trọng Quỳnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: Đây là dự án lưới điện cấp bách để tăng cường công suất cho địa phương và khu vực lân cận, đồng thời tạo mối liên kết lưới truyền tải, góp phần giải tỏa công suất các nguồn điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Dù đã triển khai được 5 năm, nhưng hiện nay dự án vẫn vướng mắc lớn nhất trong công tác BTGPMB tại TP Lạng Sơn, huyện Hữu Lũng và Chi Lăng, riêng huyện Cao Lộc đã hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Thi công kéo dây đường dây 220kV Bắc Giang - Lạng Sơn đoạn quan địa phận tỉnh Lạng Sơn

Để hoàn thành dự án trong tháng 11/2022, đồng thời khép lại khoản vay vốn Ngân hàng Tái thiết Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền vận động các hộ dân bàn giao các vị trí cột còn lại và các khoảng néo. Trong trường hợp đã tính đúng, tính đủ mà các hộ dân cố tình chống đối cần tổ chức thực hiện bảo vệ thi công.

Các địa phương phối hợp chặt chẽ với EVNNPT/CPMB để tổ chức thi công cuốn chiếu. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đề nghị EVNNPT/CPMB trong giai đoạn nước rút này cần tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, phối hợp với các địa phương của tỉnh Lạng Sơn tổ chức kéo dây tại các khoảng néo, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11/2022. Trong quá trình làm việc nếu có vướng mắc báo cáo UBND tỉnh ngay để kịp thời tháo gỡ.