Huyện Mường La (Sơn La): Người dân yên tâm gắn bó với quê hương mới

Huyện Mường La, nơi xây dựng Nhà máy Thủy điện Sơn La là một trong những địa phương có nhiều hộ dân phải di chuyển đến nơi ở mới để phục vụ xây dựng công trình trọng điểm quốc gia này. Đến nay, sau hơn 12 năm rời quê hương cũ, cuộc sống của người dân tái định cư tại huyện Mường La đã từng bước ổn định, gắn bó với nơi ở mới.

Bản tái định cư Cang Mường, xã Mường Trai có hơn 50 hộ dân, di chuyển về đây từ năm 2008. Sau khi di chuyển đến nơi ở mới, ngoài diện tích đất sản xuất được giao theo quy định, tận dụng diện tích mặt nước của lòng hồ thủy điện Sơn La, bà con ở đây đã triển khai mô hình nuôi cá lồng và từng bước mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với việc trồng trọt.

Tàu chở khách du lịch tham quan hồ thủy điện Sơn La

Gia đình anh Lường Văn Thủy, ở bản tái định cư Cang Mường là một trong những người đi đầu trong việc chuyển đổi sản xuất, đầu tư nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện. Sau nhiều năm gắn bó với việc làm nông nghiệp, gia đình anh đã chuyển sang nuôi cá lồng vì có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hiện nay, gia đình anh có có 8 lồng cá cho thu nhập ổn định hàng năm.

Anh Lường Văn Thủy cho biết, từ khi thủy điện Sơn La ngăn dòng, nước đã dâng lên ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư nuôi cá. Trung bình, mỗi lồng cá một tháng mang lại thu nhập hơn 1 triệu đồng. Với số lượng lồng cá hiện có, mỗi năm đã mang lại nguồn thu nhập gần 100 triệu đồng cho gia đình anh.

Mong muốn của gia đình anh cũng như người dân trong bản là được Nhà nước quan tâm đầu tư về giống cá, tư vấn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, có như vậy bà con sẽ yên tâm hơn khi mở rộng quy mô nuôi trồng.

Trong thời gian qua, để đảm bảo đời sống ổn định cho người dân tái định cư, chính quyền huyện Mường La đã tổ chức nhiều đợt tập huấn chuyển giao kỹ thuật sản xuất, đào tạo nghề, hỗ trợ mua sắm công cụ lao động. Nhờ đó, hiện 46/49 điểm tái định cư ổn định và có điều kiện phát triển, với thu nhập bình quân đầu người đạt 1 triệu đồng/người/tháng, tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi di chuyển.

Chị Lò Thị Xiêng, bản Phiêng Xe, xã Mường Trai chia sẻ, bà con nhân dân trong điểm tái định cư từ khi chuyển về đây, đến nay đã ổn định và khấm khá hơn. Hầu hết các hộ tái định cư chuyển đến nơi ở mới đều có nhà ở đẹp và khang trang hơn nơi ở cũ, môi trường sống được cải thiện, công tác chính quyền, đoàn thể được kiện toàn và đi vào hoạt động có hiệu quả. Bà con trong bản sẽ cố gắng đoàn kết hơn, để đưa bản tái định cư phát triển, góp phần xây dựng quê hương mới.

Ông Lò Văn Hoa, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Trai cho biết, đến thời điểm này nhân dân tái định cư trên địa bàn xã Mường Trai đã dần ổn định cuộc sống. Đối với các điểm tái định cư, xã sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư các cây trồng vật nuôi, kiến nghị Nhà nước triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững như 30a, 135 để hỗ trợ nông cụ sản xuất, hỗ trợ bò, gà dê cho các hộ còn khó khăn.

Phục vụ xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La, từ năm 2004, huyện Mường La đã bắt đầu thực hiện công tác di dân tái định cư với tổng số trên 3.500 hộ; trên 16.000 nhân khẩu ở 50 bản, 7 xã trên địa bàn. Tổng diện tích đất phải thu hồi phục vụ cho dự án là gần 21.000 ha và huyện đã bàn giao đúng tiến độ để xây dựng Nhà máy thủy điện Sơn La.

Để giúp bà con nhanh chóng ổn định cuộc sống, yên tâm sản xuất và gắn bó với nơi ở mới, huyện Mường La đã tập trung thực hiện giao đất ở và đất sản xuất cho gần 2.400 hộ dân tái định cư, đạt 100% số hộ phải giao. Huyện đã thực hiện đầy đủ công tác bồi thường, hỗ trợ cho nhân dân vùng tái định cư với tổng giá trị gần 1.500 tỷ đồng. Các điểm tái định cư được đầu tư xây dựng tương đối hoàn chỉnh, đồng bộ theo đúng quy hoạch được duyệt, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đảm bảo hoàn thành mục tiêu dự án.

Ông Nguyễn Thành Công, Bí thư huyện ủy Mường La cho biết: Mường La sẽ tiếp tục đầu tư tập trung cho các bản tái định cư, xác định rõ các nguồn lực tại chỗ và huy động các nguồn lực để đời sống nhân dân ngày càng phát triển. Đồng thời, chú trọng triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất cây trồng vật nuôi, hướng dẫn cho bà con có hướng phát triển sản xuất ổn định và phù hợp với điều kiện tại các điểm tái định cư.

Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh công tác khuyến nông, khuyến lâm, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào các điểm tái định cư này; tìm các nguồn lực đầu tư để đầu tư đồng bộ hạ tầng của các điểm tái định cư, đáp ứng với nhu cầu xây dựng nông thôn mới.

Trong thời gian tới, huyện Mường La sẽ giới thiệu các mô hình sản xuất nông nghiệp, mô hình sản xuất tập trung để vận động bà con tái định cư tham gia. Từ đó, giúp bà con vùng tái định cư có cuộc sống ổn định, phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu “nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ”.