Hoàn thành vượt tiến độ sửa chữa lớn tổ máy H3 Thủy điện Lai Châu đón mùa nắng nóng

10:14 | 14/04/2022 | 3.099 lượt xem

Tổ máy H3 Nhà máy Thủy điện Lai Châu được đưa vào vận hành trở lại lúc 21h20 ngày 5/4, sau gần 20 ngày dừng máy sửa chữa lớn. Công tác sửa chữa lớn hoàn thành sớm hơn 1 ngày so với kế hoạch.

Chi tiết...


Công ty Thủy điện Sơn La: Sức sáng tạo nơi núi rừng Tây Bắc

17:11 | 08/03/2021 | 2.692 lượt xem

Nơi nào có lao động, nơi đó có sáng tạo. Công ty Thủy điện Sơn La là một đơn vị có lực lượng lao động trẻ, đầy nhiệt huyết, giầu sức sáng tạo và cảm hứng cống hiến cho sự phát triển lớn mạnh của ngành Điện và đất nước.

Chi tiết...


Công ty Thủy điện Sơn La ứng dụng hiệu quả sáng kiến cải tiến kỹ thuật

09:50 | 18/02/2021 | 3.306 lượt xem

Viết tiếp bản hùng ca trên dòng sông Đà hùng vĩ, đến nay, Công ty Thủy điện Sơn La đã phát huy mạnh mẽ tinh thần, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các kỹ sư đã và đang được áp dụng trong sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả, năng suất lao động và tiết kiệm chi phí...

Chi tiết...