Hội thảo Việt Nam - IAEA chia sẻ kinh nghiệm phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân

Từ ngày 10 - 14/11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức Hội thảo “Việt Nam - IAEA về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân”, nhằm đánh giá các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời lập kế hoạch hành động tiếp theo.

Trong nhiều năm qua, IAEA đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân - Ảnh: H.Hiếu

Thời gian qua, IAEA đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân. Tháng 12/2012, Đoàn công tác Đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân (INIR 2012) đã tiến hành nghiên cứu, phân tích tình hình tại Việt Nam và xác định 7 vấn đề trọng tâm, đưa ra 42 khuyến cáo và 14 đề xuất cho Việt Nam trong công tác phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia.

Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN cùng các cơ quan liên quan đã nghiên cứu, rà soát tình hình và kết quả triển khai các nhiệm vụ phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện báo cáo đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân đến năm 2014, xây dựng báo cáo đánh giá thực hiện theo khuyến cáo của Đoàn công tác INIR 2012 và gửi IAEA vào tháng 9/2014.

Vì vậy, tại Hội thảo này, hai bên sẽ phối hợp để đánh giá các hoạt động, xác định lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân mà Việt Nam đã triển khai theo khuyến cáo và đề xuất của đoàn công tác INIR 2012, xác định các lĩnh vực cần tập trung trong thời gian tới để phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam.

Với vai trò là cơ quan chủ trì, điều phối về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, Bộ KH&CN sẽ thúc đẩy các hoạt động theo khuyến cáo của IAEA để đáp ứng các yêu cầu trong quá trình triển khai Dự án điện hạt nhân đầu tiên ở Việt Nam an toàn, an ninh và hiệu quả. Đồng thời, Bộ KH&CN cũng tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và IAEA trong việc sử dụng hòa bình năng lượng nguyên tử ở Việt Nam.

Ông Park Jong Kyun - Giám đốc Phòng điện hạt nhân của IAEA, Trưởng đoàn công tác cam kết, IAEA sẽ tiếp tục chia sẻ các kinh nghiệm để đảm bảo Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân an ninh và an toàn. 

Trong 5 ngày diễn ra hội thảo, Bộ KH&CN cùng với IAEA sẽ thảo luận các vấn đề liên quan như: Khuôn khổ pháp lý, an toàn hạt nhân, an toàn bức xạ, nguồn nhân lực, lập kế hoạch ứng phó sự cố, chu trình nhiên liệu hạt nhân, chất thải phóng xạ, lưới điện….

Sau các phiên thảo luận kỹ thuật, hai bên sẽ thống nhất đưa ra báo cáo về thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam và đề xuất hoạt động hợp tác chung giữa hai bên để đạt hiệu quả cao nhất.


  • 12/11/2014 08:46
  • Quỳnh Như
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét