Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Tập đoàn Điện lực Việt Nam chính thức chào bán 62,5 triệu cổ phần tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVNFinance) với giá khởi điểm bán đấu giá là 10.100 đồng/cổ phần.

EVNFinance có ngành nghề kinh doanh chính là thu xếp vốn và quản lý vốn; tín dụng doanh nghiệp và cá nhân; nhận tiền gửi có kỳ hạn; đầu tư và hợp tác đầu tư; tư vấn tài chính hữu ích; bảo lãnh hỗ trợ kinh doanh; nhận ủy thác cho vay, ủy thác đầu tư; kinh doanh ngoại hối; cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt. Tổng số vốn điều lệ là 2.500 tỷ đồng. 

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, EVN đã xây dựng lộ trình thoái vốn đầu tư khỏi các lĩnh vực ngoài ngành nghề chính, trong đó có Công ty Tài chính cổ phần Điện lực. 

Theo đó, EVN chính thức chào bán 62,5 triệu cổ phần tại EVNFinance, loại cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng).

Công ty tổ chức bán đấu giá là Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tổ chức tư vấn là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS).

Điều kiện tham dự đấu giá theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của EVN tại Công ty Tài chính cổ phần Điện lực do Sở GDCK Hà Nội ban hành (Quy chế).

Thời gian và địa điểm làm thủ tục đăng ký nộp tiền đặt cọc từ ngày 10/11/2014 đến 15h30 ngày 28/11/2014 (Sáng từ 8h30’ – 11h00; Chiều từ 13h30’ – 15h30’ các ngày làm việc) tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế.

Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá chậm nhất là 16h00 ngày 03/12/2014 tại các Đại lý đấu giá theo Quy chế.

Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá 8h30 ngày 05/12/2014 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Thông tin chi tiết liên quan đến cuộc đấu giá, Nhà đầu tư có thể tham khảo tại: www.hnx.vn hoặc www.evn.com.vn hoặc www.abs.vn

Thong bao dau gia ban CP EVNFinance.PDF
Ban cao bach chao ban co phieu EVNFC ra cong chung.pdf
Ban dau gia co phan evnfc.doc
BCTC 6 thang dau nam 2014 EVNFinance.pdf
BCTC 2012 EVNFinance.pdf
BCTC 2013 EVNFinance.PDF
Danh_sach_Phu_luc_cac_dai_ly_dau_gia EVN FC.doc
Dieu le EVNFinance.PDF
Giay chung nhan chao ban CP EVNFinance.PDF
Quy che dau gia EVNFinancel.doc


  • 06/11/2014 02:59
  • PT
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét