Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan EVN năm 2021

Ngày 2/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cơ quan EVN năm 2021. Cùng dự, còn có đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN.

Đồng chí Nguyễn Tài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN đã trình bày báo cáo của BCH. Trong năm 2021, Đảng ủy Cơ quan EVN đã thực hiện nghiêm quy chế làm việc của Ban Chấp hành; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình.

Thực hiện chương trình công tác toàn khoá nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy Cơ quan EVN đã xây dựng, ban hành Nghị quyết công tác, chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2021, được cụ thể hoá theo từng tháng, từng quý. Đến thời điểm này, đã hoàn thành 36/39 nội dung chương trình công tác năm 2021; 3 nội dung còn lại dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2021. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai, thực hiện nghiêm túc và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Cơ quan EVN tham mưu công tác kế hoạch, sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ thống điện góp phần quan trọng đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong điều kiện dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp và bùng phát trên diện rộng. Ngoài ra, các chi bộ trực thuộc đã chỉ đạo các ban của Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động tham mưu cho lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam về khả năng đảm bảo cung ứng điện hàng năm và trong các giai đoạn trung, dài hạn, đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ Cơ quan EVN đã đạt được trong năm 2021. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng ủy Cơ quan EVN vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Để khắc phục những tồn tại trong năm 2021, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy Cơ quan EVN cần tăng cường, nâng cao nhận thức về công tác tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện rà soát và nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, chương trình công tác của Đảng ủy năm 2021, đảm bảo hoàn thành toàn diện chương trình công tác. Chủ động, kịp thời và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, động viên cán bộ, đảng viên, người lao động của Cơ quan EVN khắc phục khó khăn, tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm lãnh đạo, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là các nhiệm vụ tham mưu trong công tác đầu tư xây dựng. Quyết tâm và đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, trong đó tập trung tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch.


  • 02/12/2021 05:28
  • Xuân Tiến
  • 8825