Đảng ủy EVN tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2021

Diễn ra ngày 20/10, hội nghị bồi dưỡng chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng nằm trong khuôn khổ Hội nghị Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối tới gần 100 điểm cầu, với sự tham dự của trên 370 đại biểu từ các đảng bộ, chi bộ trực thuộc.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN.

Đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương truyền đạt một số nội dung tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Cao Văn Thống - Ủy viên Ủy ban kiểm tra Trung ương đã phổ biến Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; đồng thời giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kiểm tra, giám sát.

Những năm qua, Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định của Điều lệ Đảng; xây dựng, ban hành chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hằng năm và tổ chức thực hiện; xây dựng, sửa đổi bổ sung đầy đủ các quy chế, quy định. 

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã xây dựng, triển khai theo chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm; quan tâm phối hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với kiểm tra, thanh tra chuyên môn. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại được thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình; tham mưu thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và các nhiệm vụ khác do cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên giao.


  • 20/10/2021 02:54
  • Phan Thảo
  • 9379