Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2021

Đó là đánh giá của đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Hội nghị kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) vào chiều ngày 30/11, tại Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Khoa - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV EVNGENCO1 cho biết: Trong năm 2021, Đảng uỷ tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các Đảng bộ/Chi bộ trực thuộc làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, người lao động tích cực cùng đơn vị và cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của tổng công ty.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong sản xuất điện, tính đến ngày 30/9/2021, sản lượng điện sản xuất công ty mẹ là 18,6 tỷ kWh, bằng 93,89% kế hoạch và bằng 86,1% cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật EVN giao (điện tự dùng, độ khả dụng, sự cố khối thủy điện, tỷ lệ bảo dưỡng...) cơ bản hoàn thành; các tổ máy cơ bản vận hành ổn định, tổng số lượng sự cố các tổ máy đã giảm đáng kể so với cùng kỳ 2020. Chỉ tiêu suất hao nhiệt của các nhà máy được cải thiện, dẫn tới bình quân suất hao nhiệt toàn tổng công ty giảm so với năm 2020. 

Cùng với các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Đảng ủy đã triển khai tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản khác của cấp ủy Đảng cấp trên, chính sách pháp luật của nhà nước. Kịp thời ban hành các văn bản, hướng dẫn, chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động để lãnh đạo hoạt động trong tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty Phát điện 1 cũng xây dựng, ban hành Chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ năm 2021, gồm 30 nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của Đảng bộ, đảm bảo trọng tâm, trọng điểm và được cụ thể hoá theo từng tháng, từng quý, qua đó đã hoàn thành 26/30 nội dung (04 nội dung còn lại tiếp tục hoàn thiện trong tháng 12/2021); tích cực triển khai có hiệu quả các văn bản của Đảng về công tác dân vận; quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên, người lao động, củng cố niềm tin của quần chúng đối với Đảng, tạo sự đồng thuận cao trong tổng công ty.

Phát biểu tại hội nghị kiểm điểm, đồng chí Dương Quang Thành đánh giá: Công tác chuẩn bị kiểm điểm của Đảng bộ EVNGENCO1 rất nghiêm túc, đánh giá đầy đủ những mặt làm được, chưa làm được, những tồn tại, hạn chế và đưa ra biện pháp khắc phục.

Đảng bộ có nhiều có gắng, nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện nghiêm túc đầy đủ các các văn bản, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên. Kết quả đạt được trong năm 2021 về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị đã khẳng định vai trò, vị trí của Ban chấp hành Đảng bộ. Nhìn chung, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và là một trong những Đảng bộ xuất sắc trong các Đảng bộ thuộc Đảng ủy Tập đoàn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm 2021, Đảng bộ Tổng công ty Phát điện 1 vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm như: Suất hao nhiệt các nhà máy nhiệt điện chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch giao; vẫn còn xảy ra tai nạn lao động; công tác chuẩn bị đầu tư nhiều dự án chưa đáp ứng được tiến độ…

Để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2021, đồng chí Dương Quang Thành đề nghị Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo Tổng công ty tăng cường công tác quản lý kỹ thuật các nhà máy, giảm sự cố hỏng hóc, gây rò rỉ thất thoát nhiệt…; tăng cường quản lý chất lượng than, đảm bảo chất lượng than đồng đều, ổn định.

Đảng ủy EVNGENCO1 cần sớm có nghị quyết về công tác an toàn và bảo vệ môi trường để chỉ đạo tổng công ty có các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm hạn chế tối đa rủi ro; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vận hành, bảo dưỡng sửa chữa tại các đơn vị.

Đảng ủy tổng công ty cũng cần sớm có nghị quyết về công tác ĐTXD năm 2022 để chỉ đạo các giải pháp, kế hoạch cụ thể. Hàng tuần, hàng tháng phải có các cuộc họp kiểm điểm tiến độ, những hạng mục bị chậm hoặc có nguy cơ bị chậm tiến độ cần có biện pháp kịp thời ngay.

Đồng chí Dương Quang Thành cũng nhấn mạnh, Đảng ủy tổng công ty cần tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về tư tưởng chính trị, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao chất lượng các kỳ họp của ban chấp hành, ban thường vụ.


  • 30/11/2021 09:00
  • Bài, ảnh: Huyền Thương
  • 8784