Hội nghị kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy năm 2021

Ngày 1/12, Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập thể, cá nhân của Đảng ủy công ty năm 2021. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến từ Hà Nội.

Đồng chí Đoàn Tiến Cường - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Ialy trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ công ty. Trong năm 2021, BCH đã lãnh đạo quán triệt thực hiện nghiêm túc các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng ủy các cấp; thực hiện đầy đủ các chính sách, pháp luật Nhà nước, các quy định của các Bộ ngành và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đến ngày 30/11/2021, Đảng ủy công ty đã tiếp nhận và triển khai 185 văn bản của Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đến nay công ty đã đạt 5/5 chỉ tiêu. Nổi bật, sản lượng điện 11 tháng năm 2021 đạt 4.562 triệu kWh (đạt gần 93% kế hoạch cả năm 2021 EVN giao). Dự kiến cuối năm đạt sản lượng 5.200 triệu kWh, đạt 106% kế hoạch EVN giao. Các nhà máy của công ty đều đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu về hệ số khả dụng, tỷ lệ thời gian dừng máy sự cố; tỷ lệ thời gian dừng máy sửa chữa, bảo dưỡng, dự kiến cả năm 2021 cũng đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu EVN giao.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn ghi nhận những kết quả BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy đã đạt được trong năm 2021 cả trong công tác xây dựng đảng và công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị, qua đó đã khẳng định được vai trò lãnh đạo của BCH. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn cũng chỉ đã chỉ ra một số khuyết điểm của Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy như: chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng chưa đầy đủ; việc thực hiện phối hợp trong công tác sửa chữa lớn các tổ máy, phần do EVNPSC thực hiện phải chuyển tiếp sang năm 2022.

Để khắc phục những khuyết điểm trên, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn yêu cầu Đảng ủy Công ty Thủy điện Ialy phân công trách nhiệm cá nhân trong việc lập các báo cáo định kỳ, chuyên đề về công tác xây dựng Đảng cho các ủy viên BCH Đảng bộ công ty theo từng lĩnh vực đã phân công công tác; áp dụng triệt để hệ thống Văn phòng số Doffice để ký số, phát hành văn bản đến EVN; tăng cường đào tạo nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác Văn phòng cấp ủy; tham mưu sắp xếp lịch sửa chữa lớn tất cả các tổ máy vào 6 tháng đầu năm; đảm bảo cho các tổ máy vận hành an toàn trong mùa mưa vào 6 tháng cuối năm; tăng cường áp dụng chuyển đổi số trong công tác nghiệm thu sửa chữa lớn,...

 


  • 01/12/2021 09:00
  • Xuân Tiến
  • 8439