Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 13/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN mở rộng Sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ, Tổng giám đốc EVN, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cùng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương có đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng đại diện Ban Tổ chức, Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW.

Về phía Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có đồng chí Nguyễn Minh Chính, Vụ phó Vụ địa bàn VI.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, bên cạnh những tiền đề thuận lợi từ những kết quả đạt được ở nhiệm kỳ trước, EVN cũng đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức, trong đó có việc đảm bảo cung ứng điện trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khủng hoảng năng lượng diễn ra tại nhiều nước trên thế giới; việc đảm bảo cân đối tài chính của EVN chịu ảnh hướng lớn của các yếu tố đầu vào; công tác đầu tư xây dựng các dự án điện tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư,…

Trong bối cảnh đó, Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các tổ chức Đảng và tập thể lãnh đạo, toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên của EVN, với tinh thần đoàn kết, chủ động, nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các giải pháp, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đã bám sát tình hình thực tiễn; hoàn thành nhiều chỉ tiêu quan trọng. Nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đại hội (theo từng năm) đạt và vượt kế hoạch, có chỉ tiêu đã đạt trên 90% mục tiêu cả nhiệm kỳ.

Các mặt công tác xây dựng đảng có sự gắn kết chặt chẽ, đồng bộ với hoạt động của Tập đoàn. Đảng ủy EVN đã lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động chuyên môn; nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ đạo hội nghị

Thực hiện vai trò tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, có trách nhiệm với cộng đồng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo tập đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần III đã đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, có 5/5 chỉ tiêu mà Đảng bộ EVN đều thực hiện đạt và vượt. Về công tác chính trị tư tưởng, Đảng ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc trong việc triển khai học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng bộ EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tăng cường đổi mới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của đơn vị.

Đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ EVN phát biểu tại hội nghị

Về công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy EVN đã kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo đúng quy định của Đảng; nghiêm túc triển khai xây dựng Đề án kiện toàn Đảng bộ EVN theo mô hình Đảng bộ Công ty mẹ Tập đoàn; hoàn thành quy trình, thủ tục tiếp nhận 7 Đảng bộ về trực thuộc Đảng bộ EVN theo Quy định số 60-QĐ/TW của Ban Tổ chức Trung ương và Quyết định số 1169-QĐ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW; thành lập các ban tham mưu giúp việc cấp ủy theo quy định.

Công tác quản lý đảng viên và chế độ sinh hoạt đảng đã được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ. Từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ EVN đã kết nạp được 598 đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, các năm 2020 - 2021, EVN đã hoàn thành kế hoạch lợi nhuận và nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, bảo toàn và phát triển được vốn. Bước sang năm 2022, mặc dù EVN đã rất nỗ lực và quyết liệt để triển khai các giải pháp nội tại, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa dòng tiền, tuy nhiên vẫn không đủ đáp ứng được chi phí mua điện tăng cao đột biến. 6 tháng đầu năm 2023, tình hình hạn hán kéo dài, nguồn nước các hồ thủy điện thiếu hụt ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát điện dẫn đến hoạt động kinh doanh của EVN gặp nhiều khó khăn.

Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã thực hiện tốt vai trò một tập đoàn kinh tế chủ lực của Nhà nước, luôn đồng hành, có trách nhiệm cộng đồng. EVN đã tích cực chia sẻ với những khó khăn của khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các cơ sở cách ly, cơ sở y tế, phòng chống dịch, trong đó đã thực hiện 5 đợt giảm giá điện với tổng giá trị 15.000 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến nay, EVN đã đóng góp, hỗ trợ các hoạt động an sinh với tổng giá trị khoảng 1.000 tỷ đồng.

Đảng ủy EVN đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành xây dựng đề án cơ cấu lại tập đoàn giai đoạn 2021- 2025 và hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của tập đoàn phù hợp với luật doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ EVN còn một số hạn chế, tồn tại. Lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW chỉ đạo Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN trình bày báo cáo tại hội nghị

Kiên trì mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVN

Tiếp thu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng ủy Khối DNTW, đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách Đảng bộ EVN cho biết, Đảng bộ EVN kiên trì thực hiện mục tiêu tổng quát cơ bản, toàn diện trên tất cả các mặt công tác về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng mà Nghị quyết Đại hội III đã đề ra, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; góp phần quan trọng trong việc cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước và sinh hoạt của nhân dân.

Từ kết quả đánh giá thực hiện 13 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, những định hướng chỉ đạo của Đảng, Chính Phủ và cấp trên, cùng dự báo tình hình nửa nhiệm kỳ còn lại, Ban Chấp hành Đảng bộ EVN quyết tâm thực hiện hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đã đề ra và đề xuất điều chỉnh 2 chỉ tiêu.

Hội nghị đã lắng nghe một số tham luận. Trong ảnh: Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV EVNNPC - đồng chí Đỗ Nguyệt Ánh trình bày tham luận về công tác lãnh đạo, thực hiện DR và tiết kiệm điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Trong bối cảnh hết sức khó khăn, Đảng bộ EVN nỗ thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng, với phương châm: Đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của tập đoàn; tập trung nhiệm vụ sản xuất, cung ứng điện và cân bằng tài chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng phù hợp với quy mô tổ chức được mở rộng; xác định trọng tâm điểm để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn tập đoàn nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.