Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị dành cho 50 học viên thuộc Đảng bộ EVN

Ngày 31/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương) phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K67D39 Khối Doanh nghiệp Trung ương, dành cho 50 học viên thuộc Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Dự khai giảng có các đồng chí: Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; TS. Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; TS. Trần Thị Tuyết Nhung – Phó Giám đốc Học viện; đại diện Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu tại lễ khai giảng, TS. Nguyễn Hải Đăng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam đã giới thiệu về chương trình học tập, khẳng định đây là dịp tốt để các học viên trau dồi, tích luỹ vốn kiến thức phục vụ tốt công tác trong thực tiễn.

Tham gia lớp học, các học viên được nghiên cứu chương trình Trung cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành với các phần kiến thức về những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật xã hội chủ nghĩa và quản lý hành chính nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng,...

Các đại biểu và học viên tham gia lễ khai giảng 

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN cho biết, Đảng bộ EVN luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ đảng viên. Khóa học trang bị những kiến thức cơ bản giúp học viên nâng cao nhận thức và trình độ lý luận chính trị, rèn luyện cho học viên có phương pháp luận khoa học, tư tưởng, đạo đức chính trị vững vàng; qua đó hoàn thành tốt nhiệm vụ ở từng đơn vị, góp phần vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN yêu cầu cán bộ, học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo; các nội quy lớp học, tích cực học tập để hoàn thành mục tiêu khóa học với kết quả cao nhất.