Hội nghị Đại biểu Người lao động EVNCPC lần thứ III năm 2016

Hội nghị Đại biểu Người lao động Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) lần thứ III vừa diễn ra tại TP Đà Nẵng.

Trong giai đoạn 2014-2016, hệ thống điện khu vực miền Trung - Tây Nguyên cơ bản vận hành an toàn, liên tục đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Đồng thời, EVNCPC đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch EVN giao: Sản xuất - kinh doanh có lợi nhuận cao hơn kế hoạch, các chỉ tiêu tài chính đều ở mức tốt, bảo toàn được vốn, nâng cao dịch vụ khách hàng; đổi mới nhận thức của CBCNV từ cấp lãnh đạo quản lý đến người lao động trực tiếp; áp dụng nhiều giải pháp công nghệ mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh...

Cụ thể, trong giai đoạn 2014 - 2015, toàn EVNCPC đã thực hiện sản lượng điện thương phẩm gần 25,8 tỷ kWh; đạt 101,9% kế hoạch EVN giao, mức tăng trưởng bình quân 11,3%/năm. 6 tháng đầu năm 2016, Tổng công ty thực hiện sản lượng điện thương phẩm hơn 7,2 tỷ kWh, đạt 48,34% so với kế hoạch, tăng 10,57% so với cùng kỳ năm 2015. Tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNCPC giảm được 0,44%. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức 7,04%; giảm 0,49% so với cùng kỳ năm 2015. 

Tổng sản lượng điện tiết kiệm toàn Tổng công ty giai đoạn 2014-2015 đạt 520,5 triệu kWh; chiếm 2,02% sản lượng điện thương phẩm. Hiện nay, EVNCPC đang triển khai mô hình ESCO nhằm đẩy mạnh công tác tiết kiệm điện đi vào chiều sâu.

Bên cạnh đó, công tác thực hiện tiếp cận điện năng, dịch vụ khách hàng được các đơn vị thực hiện ngày càng tốt hơn. Mức độ hài lòng của khách hàng năm 2015 đạt 7 điểm, tăng 0,45 điểm so với năm 2014. Năm 2016, EVNCPC chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng; việc cấp điện mới, khảo sát, thu tiền, chấm nợ... thực hiện 100% qua thiết bị thông minh; chăm sóc khách hàng qua tổng đài 19001909...

EVNCPC ký kết thỏa ước lao động tập thể

Lễ ký kết Thỏa ước lao động tập thể

Trong thời gian qua, EVNCPC đã sắp xếp lại mô hình tổ chức tại Tổng công ty và các đơn vị phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Công tác cán bộ thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình của EVN và EVNCPC; đã bổ sung được nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Tổng công ty và các đơn vị nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành.

EVNCPC cũng chú trọng nâng cao công tác quản lý lao động, chỉ tăng lao động trong những khâu thật sự cần thiết góp phần tăng năng suất lao động. Tính đến thời điểm 30/6/2016, toàn Tổng công ty có 11.985 lao động. Tổng công ty cũng đã xây dựng và triển khai Quy chế đãi ngộ người lao động nghỉ hưu trước tuổi; đến nay, đã có 190 lao động được giải quyết theo chế độ này.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu Người lao động EVNCPC lần thứ II từ năm 2014 đến nay, việc làm và thu nhập của người lao động trong toàn Tổng công ty luôn ổn định, không có trường hợp nào phải nghỉ việc do thiếu việc làm. Quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao động chăm lo kịp thời, chu đáo…

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Tấn Lộc - Phó Tổng giám đốc EVN đánh giá cao những kết quả EVNCPC đã đạt được đồng thời đề nghị lãnh đạo Tổng công ty quan tâm, sát sao hơn nữa việc thực hiện nội quy lao động, công tác an toàn, chăm lo tốt hơn đời sống và các chế độ chính sách của người lao động.

“EVNCPC cần phấn đấu thực hiện tốt các mục tiêu quan trọng trong giai đoạn 2016 – 2020 gồm: tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng cung cấp điện; giảm tổn thất điện năng; xây dựng bảng lương mới phù hợp hơn với thực tế công việc; bộ máy quản lý cần tinh giản, hiệu quả hơn; thực hiện tốt tối ưu hóa chi phí; ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý điều hành và sản xuất kinh doanh; tăng cường các biện pháp để phòng tránh hữu hiệu tai nạn lao động…” - ông Nguyễn Tấn Lộc nhấn mạnh.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu Người lao động EVNCPC lần thứ III cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới (2016 – 2018); chứng kiến Tổng giám đốc EVNCPC và Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty ký kết Thỏa ước lao động tập thể.