6 tháng đầu năm, EVNGENCO 1 sản xuất vượt kế hoạch

Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO 1) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016. Phó Tổng giám đốc EVN – Ngô Sơn Hải đã tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng giám đốc EVNGENCO 1 cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty đã sản xuất được 11,033 tỷ kWh, vượt 2% kế hoạch đề ra, vượt 21% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, các đơn vị hạch toán phụ thuộc sản xuất được 6,106 tỷ kWh, các công ty con và các công ty liên kết sản xuất được 4,927 tỷ kWh.

Thực tế, trong thời gian vừa qua, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do hiện tượng thời tiết bất thường khiến lượng nước về các hồ chứa thủy điện khu vực miền Trung và miền Nam rất thấp... Bên cạnh đó, nguồn than cung ứng cho các tổ máy nhiệt điện thuộc khu vực phía Nam cũng gặp một số trở ngại.

Trước thách thức như vậy, CBCNV EVNGENCO 1 đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ. Đặc biệt Nhiệt điện Duyên Hải 1 vận hành ổn định đã góp phần đảm bảo điện trong cao điểm nắng nóng khu vực miền Nam, giúp EVN hạn chế việc huy động các tổ máy chạy dầu.

Cùng với những nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, các đơn vị thuộc EVNGENCO 1 cũng đã chú trọng thực hiện tốt tối ưu hóa chi phí. Cụ thể, suất chi phí vận hành và bảo dưỡng, chỉ tiêu về tiêu hao điện, nhiên liệu trong 6 tháng đầu năm của Tổng công ty đều thấp hơn chỉ tiêu EVN giao. Các nhà máy thủy điện thuộc Tổng công ty đều có các chỉ tiêu về độ khả dụng, thời gian dừng máy theo kế hoạch và thời gian dừng máy sự cố đạt các chỉ tiêu được giao.

EVNGENCO 1 tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016

"Với kết quả đạt được, trong 6 tháng tới, EVNGENCO 1 đang nỗ lực để hoàn thành kế hoạch sản xuất trên 12,5 tỷ kWh; chú trọng đảm bảo tiến độ phát điện của các tổ máy thuộc dự án Duyên Hải 3. Bên cạnh đó, Tổng công ty sẽ hoàn thành xác định phương án cổ phần hóa và lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho Tổng công ty Phát điện 1...” – Tổng giám đốc EVNGENCO 1 cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải nhấn mạnh, EVNGENCO 1 cần đặc biệt chú ý việc đảm bảo nguồn than cho các nhà máy điện, nâng cao tính khả dụng của các tổ máy nhiệt điện. Với các nhà máy thủy điện, cần lưu ý tích nước về mực nước dâng bình thường tại các hồ thủy điện, nhằm chuẩn bị cho phát điện năm 2017. Đồng thời, EVNGENCO 1 cần nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn điện, thực hiện tốt công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh cho các tổ máy mới.


  • 09/07/2016 06:36
  • M.Hạnh