Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ EVN lần thứ 19

Ngày 23/12, tại Hà Nội, đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN đã chủ trì Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đã trình bày báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN về kết quả thực hiện nhiệm vụ giữa 2 kỳ họp Ban chấp hành. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy EVN đã nghiên cứu, ban hành 2 nghị quyết, 3 kế hoạch, 7 kết luận, 11 thông báo kết luận, 1 quy định quy chế, 41 quyết định, 80 báo cáo và hơn 200 văn bản khác.

Ban Chấp hành Đảng bộ EVN đã thông qua Báo cáo kết quả công tác năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; thông qua Nghị quyết công tác năm 2020; thông qua chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020; thông qua Đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025; thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Dự thảo Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; thông qua báo cáo về việc xếp loại Đảng bộ Tập đoàn năm 2019.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí trong Ban chấp hành để hoàn thiện các báo cáo quan trọng trên. Đồng chí Dương Quang Thành cũng đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành tiếp tục góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2015-2020; thông qua Dự thảo Quy định về mối quan hệ công tác giữa Đảng ủy Tập đoàn với Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn gửi về Văn phòng Tập đoàn để tổng hợp trình Ban Thường vụ ký, ban hành trong tháng 12/2019.