Hòa Bình tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND, ngày 26/4/2024 triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2024-2025 và các năm tiếp theo; Giảm tổn thất điện năng trên hệ thống điện của tỉnh dưới 6% vào năm 2025; Giảm bớt công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện trên địa bàn tỉnh ít nhất 3% đến năm 2025 thông qua thực hiện các chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR).

Bên cạnh đó, phấn đấu đến năm 2030 có 20% các tòa nhà công sở và 20% nhà dân sử dụng điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu (phục vụ tiêu thụ tại chỗ, không bán điện vào hệ thống điện quốc gia). Đến hết năm 2025, phấn đấu 100% chiếu sáng đường phố sử dụng đèn LED.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện…Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời; tiết kiệm điện tại các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh nghiệp sản xuất.

Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm phải tiết kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ trong năm so với mức tiêu thụ điện nếu không triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện…


  • 08/05/2024 03:45
  • PV
  • 526