Lạng Sơn đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa nắng nóng

Mới đây, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành văn bản số 531/UBND-KT về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, bảo đảm cung ứng điện, các nhiệm vụ thực hiện Quy hoạch điện VIII, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam tại các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố: Chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện có hiệu quả, nhất là áp dụng các giải pháp tối ưu, ứng dụng công nghệ tự động, sử dụng năng lượng mặt trời, thay thế đèn tiết kiệm điện,… trong chiếu sáng công cộng, quảng cáo, trang trí ngoài trời, bảo đảm việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt. Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để bảo đảm an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Chi tiết VB 531 xem file đính kèm

 

VB531.pdf


  • 07/05/2024 05:42
  • PV
  • 2029