PC Quảng Nam triển khai chương trình “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024”

Chương trình diễn ra từ ngày 01/05 đến hết ngày 31/07/2024, với ý nghĩa xây dựng hình ảnh hộ gia đình có lối sống xanh, sạch, văn minh và hiện đại thông qua sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường. 

Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng các hộ gia đình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025, đồng thời tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Điều kiện tham gia là các hộ gia đình thoả mãn điều kiện tối thiểu: Sử dụng điện liên tục cho mục đích sinh hoạt và có tiêu thụ điện hàng tháng từ bậc 4 trở lên trong năm 2023, không thay đổi về mục đích sử dụng điện, định mức sử dụng điện và không vi phạm sử dụng điện trong khoảng thời gian tham gia chương trình; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm (sử dụng đèn LED, sử dụng thiết bị điện có dán nhãn năng lượng, thiết bị có sử dụng năng lượng tái tạo...).

Về tiêu chí đánh giá và cơ cấu giải thưởng: 80 khách hàng có tỷ lệ tiết kiệm điện cao nhất, từ 5% đến dưới 10% điện năng tiêu thụ 3 tháng (tháng 5, 6, 7) năm 2024 so với sản lượng điện tiêu thụ của 3 tháng cùng kỳ năm 2023 sẽ được cấp giấy chứng nhận “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024” kèm tiền thưởng 200.000 đồng/hộ.

80 khách hàng có tỷ lệ tiết kiệm điện cao nhất từ 10% trở lên điện năng tiêu thụ 3 tháng (tháng 5, 6, 7) năm 2024 so với sản lượng điện tiêu thụ của 3 tháng cùng kỳ năm 2023, sẽ được cấp giấy chứng nhận kèm tiền thưởng 300.000 đồng/hộ.

Công ty Điện lực Quảng Nam sẽ phối hợp với Sở Công Thương tổ chức tổng kết và biểu dương trao giải thưởng cho các hộ gia đình đạt “Hộ gia đình tiết kiệm điện 2024”, dự kiến trong tháng 09/2024.