Tổng công ty Phát điện 3 đào tạo nâng cao nhận thức về chuyển đổi số

Vừa qua, Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3) phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức chương trình đào tạo chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho cán bộ lãnh đạo, nhân viên của Tổng công ty.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 (đứng) phát biểu tại buổi đào tạo

Chương trình đào tạo diễn ra theo hình thức hội nghị trực tuyến đến tất cả các đơn vị trong EVNGENCO 3.

Ông Lê Văn Danh - Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 nhấn mạnh, thực hiện theo chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, chuyển đổi số đã trở thành mục tiêu quan trọng của EVNGENCO 3.

EVNGENCO 3 cam kết 100% lãnh đạo, CBNV của Tổng công ty sẽ cùng tham gia vào chuyển đổi số. Công tác chuẩn bị thiết lập và vận hành hệ thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh bảo mật đang được đẩy mạnh.

Tại chương trình, chuyên gia chia sẻ về các bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số và một số bài học kinh nghiệm thành công và thất bại trên thế giới. Qua đó, lãnh đạo, CBNV Tổng công ty và các đơn vị đã thảo luận, đề xuất về lộ trình, giải pháp để thực hiện công tác chuyển đổi số của Tổng công ty theo hướng thống nhất, đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn và phù hợp với điều kiện thực tế của EVNGENCO 3.

Chương trình đào tạo này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tổng công ty về chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. 


  • 20/04/2021 02:52
  • PV
  • 2827