EVNSPC: Đào tạo vệ sinh cách điện hotline 2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức lớp đào tạo “Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao” cho các công ty điện lực trực thuộc.

Mục tiêu và nội dung khóa đào tạo nhằm phổ biến, áp dụng và thực hành công nghệ vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện (Hotline) bằng áp lực nước cao vào công tác vận hành và bảo trì lưới điện 22 kV và 110 kV của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Các học viên tham dự khóa đào tạo được giảng về lý thuyết và hướng dẫn thực hành đúng theo Quy trình “Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao” được EVN ban hành kèm theo Quyết định số 195/QĐ-EVN ngày 13/3/2015.

Phần thực hành được thực hiện tại lưới điện 110 kV và lưới điện phân phối, đặc biệt học viên được thực hành với nhiều sơ đồ cột khác nhau để thực nghiệm những vị trí đứng và góc bắn nước phù hợp vừa đảm bảo an toàn và vệ sinh sạch cách điện.

Khóa đào tạo cũng trang bị cho các học viên những kiến thức cần thiết như: Nguy cơ mất an toàn và giải pháp loại trừ những nguy cơ mất an toàn cho người và thiết bị; những nguyên tắc khi vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao và những điều cần lưu ý khi tiến hành vệ sinh cách điện trong trạm biến áp và trên đường dây.

 


  • 10/11/2016 03:40
  • Anh Khường
  • 11882