Vệ sinh cách điện hotline: Từ ý tưởng tới hiện thực

  • 24/10/2017

Hơn 10 năm dày công nghiên cứu, ông Nguyễn Văn Xuân - Phó giám đốc Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) cùng cộng sự đã hiện thực hóa công nghệ vệ sinh cách điện hotline trên lưới điện Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả cấp điện.

Chi tiết...


Đội “113” của PC Đà Nẵng

  • 15/10/2017

Từ vệ sinh cách điện bằng nước áp lực cao đến việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện và đặc biệt là xử lý sự cố trên đường dây mang tải đều là công việc thường nhật của Đội Sửa chữa nóng lưới điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Khách hàng yêu mến đã gọi họ là “Đội 113” Điện lực Đà Nẵng.

Chi tiết...


EVNSPC: Đào tạo vệ sinh cách điện hotline 2016

  • 10/11/2016

Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức lớp đào tạo “Vệ sinh cách điện lưới điện phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao” cho các công ty điện lực trực thuộc.

Chi tiết...