EVN NPC yêu cầu các đơn vị nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Các công ty điện lực ở miền Bắc phải đảm bảo việc cấp điện liên tục, ổn định trong các tháng mùa khô 2014, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đối với các doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài.

Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVN NPC) quyết liệt chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về công tác nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng trong các tháng mùa khô năm 2014.

Theo đó, lãnh đạo các công ty điện lực ở 27 tỉnh thành phố phía Bắc và các đơn vị trực thuộc nâng cao ý thức trong công tác quản lý và chăm sóc khách hàng. Thực hiện việc giao tiếp với khách hàng văn minh, lịch sự, luôn có thái độ khiêm tốn. Các đơn vị tuyệt đối không để xảy ra các hành vi khiêu khích, thiếu kiềm chế, gây nhũng nhiễu và khó khăn cho khách hàng để kẻ xấu lợi dụng tình hình, kích động phá hoại làm ảnh hưởng tới an ninh trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các đơn vị thuộc EVN NPC cần đảm bảo việc cấp điện liên tục, ổn định trong các tháng mùa khô 2014, đặc biệt lưu ý việc cung cấp điện và công tác dịch vụ khách hàng đối với các doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Việc tạm ngừng cấp điện khi sửa chữa hay do sự cố hoặc khi khách hàng vi phạm các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện phải được thông báo kịp thời tới khách hàng và thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Kể từ ngày 19/5/2014, EVN NPC yêu cầu các công ty điện lực, Công ty Lưới điện Cao thế miền Bắc báo cáo tình hình cấp điện cho các doanh nghiệp về Tổng công ty hàng ngày để theo dõi và chỉ đạo.


  • 21/05/2014 11:27
  • Lương Nguyên
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét