Đóng điện công trình nâng công suất máy biến áp T1 Trạm  biến áp 110kV Bắc Kạn

Ngày 28/8, Ban Quản lý dự án lưới điện Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đóng điện thành công công trình nâng công suất máy biến áp T1 Trạm biến áp 110kV Bắc Kạn.

Công trình trước giờ đóng điện

Dự án có tổng mức đầu tư 20,7 tỷ đồng, với quy mô thay thế máy biến áp T1 công suất 25MVA đang sử dụng bằng máy biến áp 40MVA kèm 1 tủ điều khiển xa.

Dự án góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực thành phố Bắc Kạn và các vùng lân cận, tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống sinh hoạt của nhân dân trong khu vực.

Công trình cũng góp phần giảm tổn thất điện năng; đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa  bàn, phù hợp theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035. 


  • 28/08/2021 04:04
  • Phạm Văn Kiểm
  • 9243