Trà Vinh: Đóng điện hai công trình trọng điểm phục vụ nuôi trồng thủy sản

Công trình đường dây 110kV Duyên Trà – Trà Cú và Trạm biến áp (TBA) 110kV Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) đã được nghiệm thu đóng điện ngày 3/8. Đây là hai công trình trọng điểm, thuộc dự án xây dựng TBA 110kV Trà Cú và đường dây 110kV Cầu Kè – Trà Cú – Duyên Hải của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Công nhân PC Trà Vinh kiểm tra thông số kỹ thuật TBA 110kV Trà Cú. Ảnh: ĐVCC.

Đường dây 110kV Duyên Trà – Trà Cú được xây dựng mới gồm 02 mạch (giai đoạn đầu treo dây trên 01 mạch). Tổng chiều dài đường dây là 48,978 km, với 171 trụ.

TBA 110kV Trà Cú được xây dựng với công suất 2 x 40MVA, giai đoạn đầu lắp 01 MBA 110kV - 40MVA, được đầu tư theo hướng hiện đại, vận hành và giám sát hoàn toàn tự động theo tiêu chuẩn của trạm biến áp 110kV không người trực.

Tổng mức vốn đầu tư của hai công trình là trên 219 tỉ đồng.

Sau khi đóng điện và đưa vào vận hành, các công trình này sẽ đảm bảo cấp điện cho phụ tải khu vực huyện Trà Cú, thị xã Duyên Hải và các khu vực huyện: Cầu Ngang, Duyên Hải, đặc biệt là cấp điện phục vụ các vùng nuôi trồng thủy sản trọng điểm của tỉnh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 6 TBA 110kV, với tổng dung lượng 320MVA. Việc xây dựng và đưa các TBA 110kV vào vận hành kịp thời đúng tiền độ, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phục vụ tốt việc phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhưng để đảm bảo nhu cầu cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất của huyện Trà Cú - một huyện vùng sâu của tỉnh Trà Vinh, có đông đồng bào Khmer sinh sống, các đơn vị đã nỗ lực hoàn thành công trình, đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải, giảm bán kính cấp điện lưới 22kV, giảm tổn thất điện năng, tăng độ tin cậy cung cấp điện và cải thiện chất lượng điện áp trên lưới phân phối khu vực.


  • 10/08/2021 04:30
  • Hải Yến
  • 4939