Đóng 1 số cửa xả đáy của 2 thủy điện Sơn La và Tuyên Quang

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai vừa có công điện hỏa tốc số 63/CĐ-TW hồi 14h30 ngày 14/9/2017 lệnh đóng 1 cửa xả đáy đối với mỗi hồ thủy điện Sơn La và Tuyên Quang từ 17h chiều nay.

Theo Ban Chỉ đạo, hồi 14h ngày 14/9/2017, mực nước hồ Sơn La đang ở cao trình 212,55 mét, lưu lượng đến hồ 3.865 m3/s, tổng lưu lượng xả 6.365 m3/s (gồm lưu lượng qua 2 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện);

Mực nước hồ Tuyên Quang ở cao trình 116,76 m, lưu lượng đến hồ 791 m3/s, tổng lưu lượng xả 1.219 m3/s (gồm lưu lượng qua 1 cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, hiện nay, mưa trên lưu vực các hồ đã giảm.

Thực hiện Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng và để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước, Ban Chỉ đạo Trung ương lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang thực hiện đóng 1 cửa xả đáy hồ Sơn La và 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào hồi 17h ngày 14/9/2017.

Như vậy, sau 17h hôm nay, Thủy điện Tuyên Quang đóng toàn bộ cửa xả; hồ Sơn La còn mở 1 cửa xả; hồ Hòa Bình vẫn duy trì xả 3 cửa.

Chi tiết Công điện có file đính kèm.

Congdien63BCDTW2017.pdf


  • 14/09/2017 03:58
  • Huyền Thương
  • 6696