Thúc đẩy hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Khóa họp lần thứ 20 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga do Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Shuvalov đồng chủ trì đã kết thúc tốt đẹp với sự đồng thuận của hai bên về hàng loạt vấn đề lớn, nhằm thúc đẩy phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có lĩnh vực năng lượng.

Với tinh thần làm việc xây dựng, đặc trưng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga, hai bên đã rà soát lại việc thực hiện Biên bản của khóa họp lần thứ 19 và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương trong nhiều phương hướng triển vọng giữa hai nước thời gian tới.

Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua đang phát triển tốt đẹp, dựa trên sự tin cậy chính trị cao, với cơ chế đối thoại thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ chế và hoạt động hợp tác toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực.

Sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả trên trường quốc tế đã góp phần tích cực vào sự phát triển của mỗi nước và vào việc xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, thịnh vượng.

Tại phiên họp, các thành viên Uỷ ban đã dành thời gian trao đổi, thống nhất các biện pháp rất cụ thể nhằm thúc đẩy triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, năng lượng, khai khoáng, tài chính - ngân hàng, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, giao thông - vận tải, y tế, xây dựng, lao động, văn hóa - thể thao và du lịch...

Hai bên đã rà soát việc triển khai các dự án hợp tác được đưa vào Danh mục các dự án đầu tư ưu tiên Việt - Nga, nhất trí thúc đẩy triển khai các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, năng lượng, dầu khí, xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng thời xem xét khả năng triển khai các dự án hợp tác mới như: Xây dựng đường sắt đô thị, tàu điện ngầm.

Về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, Uỷ ban liên Chính phủ đánh giá tích cực đối với hoạt động của các liên doanh Việt - Nga trong việc thăm dò và khai thác dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam và trên lãnh thổ Nga; nhất trí Chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện để các liên doanh này tiếp tục hoạt động hiệu quả, tăng cường và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực và dự án năng lượng khác.

Hai bên cũng nhất trí cần thúc đẩy hợp tác xây dựng và nâng cấp các nhà máy nhiệt điện, thủy điện tại Việt Nam.

Ngay sau khi kết thúc khoá họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga Igor Shuvalov đã ký Biên bản khóa họp lần thứ 20. Đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp của hai nước đã ký kết nhiều thoả thuận hợp tác quan trọng.


  • 11/09/2017 09:00
  • Huyền Thương
  • 10108