Tuần 5 tháng 8: Giá thị trường điện giảm 6,5% so với tuần trước

Tính từ ngày 28/8 - 3/9, giá mua điện bình quân của các nhà máy điện tính tại điểm mua bán điện là 1.092 đồng/kWh (chưa bao gồm tổn thất trên hệ thống điện); trong tuần trước đó, mức giá này là 1.163 đồng/kWh.

Trong tuần 5 tháng 8, giá thành khâu truyền tải điện theo điện thương phẩm là 104 đồng/kWh; giá thành khâu phân phối bán lẻ điện theo điện thương phẩm là 292,11 đồng/kWh; giá thành khâu phụ trợ quản lý ngành theo điện thương phẩm là 7,32 đồng/kWh.

Sản lượng toàn hệ thống đạt 3,88 tỷ kWh, giảm 9,87% so với tuần trước, do ảnh hưởng của mưa lớn tại miền Bắc và miền Trung và kỳ nghỉ lễ 2/9. 

Do mưa lớn kéo dài tại miền Bắc nên các nhà máy thủy điện lớn (Lai Châu, Hòa Bình, Huội Quảng, Bản Chát) được khai thác tối đa để giữ nước hồ ở ngưỡng cho phép của quy trình. 


  • 12/09/2017 11:40
  • Minh Tâm
  • 9069