Đảng bộ PTC2 đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

 

Đảng bộ PTC2 sơ kết 5 năm việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Trần Thanh Phong – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc PTC2 cho biết: Những năm trước 2008, Đảng bộ PTC2 trực thuộc Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng thành phố Đà Nẵng và sau năm 2008 trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT). Đảng ủy PTC2 luôn thực hiện tốt các chủ trương, chỉ đạo của Đảng ủy các cấp, ban hành các Nghị quyết, xây dựng những chương trình hành động cụ thể để đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy PTC2 đã triển khai chương trình hành động đến từng Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên chủ động tổ chức quán triệt, học tập Chỉ thị của Bộ Chính trị, đặc biệt là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các văn bản của Đảng ủy cấp trên về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức.

Trong 5 năm qua, PTC2 đã không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn sát với thực hiện nhiệm vụ chính trị trên giao nhằm nâng cao phẩm chất chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: Hội nghị trực tuyến các cấp, mời báo cáo viên truyền đạt, tọa đàm, sinh hoạt đoàn thể. Số lượng cán bộ, đảng viên tham gia đạt 100%. Qua học tập các chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Công ty. Đảng bộ đã có chuyển biến tốt trong đổi mới về nêu gương, phong cách lãnh đạo, tác phong làm việc, nói đi đôi với làm, bám sát cơ sở của cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên; khắc phục bệnh thành tích, hình thức; nâng cao ý thức tự giác thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Việc tổ chức học tập, quán triệt được triển khai với nhiều hình thức như: Hội nghị trực tuyến các cấp, mời báo cáo viên truyền đạt, tọa đàm, sinh hoạt đoàn thể 

Địa bàn quản lý lưới điện của PTC2 rộng, phân tán trên 7 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên, Đảng ủy đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn thanh niên phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, đăng ký và gắn các phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ sản xuất. Bằng những việc làm cụ thể thiết thực trong công việc hàng ngày cán bộ, đảng viên, công nhân viên đã có ý thức tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Trong giai đoạn 2016-2020, Đảng ủy PTC2 đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của EVNNPT và của Công ty, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ. Gắn chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, các Nghị quyết của Trung ương và Đảng bộ cấp trên về xây dựng Đảng.

Hiện nay PTC2 quản lý 2606 km đường dây 500 kV, 2204 km đường dây 220 kV, tăng 74,59% so với đầu năm 2015; 4 TBA 500 kV, 16 TBA 220 kV, tổng dung lượng 3000MVA cấp 500 kV, 5324 MVA cấp 220 kV-110kV, tăng 102,38% so với đầu năm 2015; truyền tải an toàn sản lượng điện là 84 tỷ kWh, bình quân hằng năm tăng hơn 1,2%. Thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, trong 5 năm không để xảy ra tai nạn lao động, đảm bảo an toàn, liên tục và ổn định hệ thống lưới điện.

Trong 5 năm qua, toàn PTC2 đã có 170 giải pháp sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tế, làm lợi và tiết kiệm trên hàng trăm tỷ đồng. Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả cao.

Thực hiện đề tài khoa học công nghệ cấp Quốc gia “Nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp giám sát và quản lý mạng lưới truyền tải điện cao áp tại các tỉnh miền Trung trên nền tảng công nghệ GIS và IoT” để triển khai lắp đặt camera trên đường dây 500kV. Hiện nay Công ty đã lắp 55 bộ camera tại các vị trí xung yếu trên đường dây 220kV, 500kV nhằm quan sát từ xa tình trạng và nguy cơ về sạt lở đất, sạt lở kè móng, cháy rừng. 

Đồng thời, đã lắp đặt tích hợp 13 hệ thống máy tính trí tuệ nhân tạo vào hệ thông camera quan sát đường dây và đang lắp đặt 30 hệ thống cho các camera còn lại. Hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng nhận diện, phát hiện đám cháy, phương tiện cơ giới vi phạm hành lang an toàn lưới điện và gửi cảnh báo về người quản lý vận hành thông qua tin nhắn. Công việc này đã góp phần tăng năng suất, giảm sức lao động cho công nhân vận hành đường dây. Vệ sinh cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao các đường dây 220kV, 500kV và các thiết bị tại các trạm biến áp.

Trang bị hệ thống định vị sự cố cho 18 đường dây 220 – 500kV trọng điểm, lắp đặt thiết bị giám sát bản thể MBA, giám sát dầu trực tuyến cho toàn bộ các MBA500kV và 04/06 kháng điện 500kV. Hoàn thành đề cương thực hiện đề án hệ thống cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình thông tin chung (CIM -  Common Information Model); hoàn thành hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý kỹ thuật. Đã triển khai áp dụng rộng rãi các chương trình phần mềm quản lý như các chương trình: ERP, quản lý kỹ thuật, MDMS_Web, Quản lý dự án ĐTXD; triển khai báo cáo điện tử, chữ ký điện tử và D-Office. Hiện tại, PTC2 đang nghiên cứu thực hiện ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh và bước đầu đã thu được kết quả khả quan.

Ứng dụng khoa học công nghệ trong vệ sinh sứ

Đồng chí Nguyễn Đăng Thông – Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn PTC2 cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ủy, Công đoàn đã vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên tham gia nhiệt tình các cuộc thi, hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

PTC2 đã tổ chức nhiều chương trình về nguồn, tổ chức nhiều đợt tham quan di tích lịch sử cách mạng gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thăm các di tích, địa chỉ đỏ như bệnh xá Đặng Thuỳ Trâm, khu chứng tích tội ác đế quốc Mỹ tại Sơn Mỹ (Quảng Ngãi); thăm di tích nhà tù Lao Bảo, sân bay Khe Sanh – Tà Cơn; viếng và dâng hương nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, đường 9, thành cổ Quảng Trị, nhà cố Tổng bí thư Lê Duẩn, địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị); viếng và dâng hương địa danh Hang Tám Cô, di tích Phà Xuân Sơn, thành cổ Đồng Hới, dâng hương tại mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp (Quảng Bình);Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) …. cùng nhiều hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”. Chủ trì và phối hợp Huyện đoàn Lý Sơn thực hiện công trình đường vào Nghĩa trang liệt sỹ, Huyện đoàn Cồn Cỏ thực hiện xây dựng công trình nhà văn hóa cộng đồng, cùng nhiều công trình phần việc thanh niên có ý nghĩa. Các hoạt động an sinh xã hội tại các tỉnh thành miền Trung, Tây Nguyên, công tác hiến máu nhân đạo…Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị“Vì biên giới hải đảo”, các cuộc vận động, “Chung sức bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc”...  Qua đó đã góp phần truyền tải những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên.

Bằng những việc làm và kết quả cụ thể trong giai đoạn 2016-2020, Đảng bộ PTC2 được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh, riêng năm 2019 là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Công đoàn, Đoàn Thanh niên hàng năm đều được xếp loại vững mạnh xuất sắc.

Trong thời gian tới, Đảng ủy PTC2 tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được nêu tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị. Kiên quyết, kiên trì, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi tệ tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, tình trạng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, ngày càng đi vào chiều sâu, ngày càng thiết thực và hiệu quả, tích cực góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ PTC2 và Nghị quyết của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


  • 08/11/2021 10:17
  • Nguyễn Quang Thắng
  • 9686