11:44 | 08/11/2021 | 9.683 lượt xem

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu thiết yếu của người lao động đang thực hiện “3 tại chỗ”, Công đoàn và chuyên môn Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 đã linh hoạt, sáng tạo mở “Quầy bách hóa lợi nhuận 0 đồng”.


11:27 | 08/11/2021 | 10.073 lượt xem

Do có sự chủ động chuẩn bị chặt chẽ về nhân sự, vật tư cũng như phương án thực hiện, công tác bảo dưỡng trung tu năm 2021 dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kéo dài nhưng công tác sửa chữa lớn (Trung tu tổ máy S3 600 MW) vẫn được Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tổ chức thực hiện và...


11:12 | 08/11/2021 | 9.857 lượt xem

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đạt được những kết quả quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II đề ra, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, để...


10:50 | 08/11/2021 | 10.486 lượt xem

Từ một đơn vị phân phối điện với nhiều khâu trong quy trình kinh doanh còn làm thủ công, đến nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cung cấp 100% dịch vụ điện trên nền tảng số, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo sự công khai, minh bạch; từ một đơn vị vốn là độc quyền tự nhiên...


10:48 | 08/11/2021 | 10.481 lượt xem

Từ năm 2019 đến nay, đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh mẽ đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, trong đó, ngành Điện cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số, riêng việc cung ứng các dịch vụ điện và công tác chăm sóc khách hàng của ngành Điện không hề...


10:47 | 08/11/2021 | 9.761 lượt xem

Ngày 11/01/2021, Đảng ủy EVN ban hành Nghị quyết số 03-NQ/ĐU về việc “Thực hiện chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”. Nghị quyết nêu rõ: xây dựng EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản hoàn thành năm 2022. Chuyển đổi các hoạt động chưa được số hóa thành...


10:39 | 08/11/2021 | 10.332 lượt xem

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã ra Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đảng bộ Tập đoàn Điện lực...


10:37 | 08/11/2021 | 9.631 lượt xem

Từ ngày được đấu nối điện lưới quốc gia, xã đảo Nhơn Châu (ở thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) có nhiều thay đổi tích cực, người dân có nhiều cơ hội để phát triển kinh tế, đời sống ngày càng nâng cao.


10:17 | 08/11/2021 | 9.607 lượt xem

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).


10:11 | 08/11/2021 | 9.940 lượt xem

Trong sự phát triển của một doanh nghiệp, ngoài nỗ lực chèo lái của của người đứng đầu thì đội ngũ nhân sự là tài sản quý giá nhất, đóng vai trò quan trọng dẫn tới thành công. Chính vì thế, trong những năm qua, Đảng bộ Công ty Thủy điện Ialy luôn chú trọng xây dựng và bảo vệ con người – tài sản quý...