Đảng bộ PTC2 đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác

10:17 | 08/11/2021 | 9.647 lượt xem

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Chi tiết...


Cung cấp điện ở miền Trung: “Cắm trại” để ứng phó với dịch COVID-19

11:08 | 31/07/2020 | 4.060 lượt xem

Khoảng 400 cán bộ, công nhân viên, người lao động ngành Điện ở khu vực Đà Nẵng và miền Trung sẽ phải ăn, nghỉ tập trung để đảm bảo an toàn cấp điện và lưới điện khi Đà Nẵng đang là tâm dịch Covid-19.

Chi tiết...