Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cần tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại Đại hội Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tổ chức ngày 20/5, tại Lai Châu.

Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Hữu An - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Than Uyên (Lai Châu).

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN  ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã đạt được trong thời gian qua góp phần quan trọng cùng Tập đoàn hoàn thành nhiện nhiệm vụ cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động thuộc Đảng bộ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh những thành tích đạt được, đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Đảng bộ Công ty để khắc phục trong thời gian tới như: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có lúc chưa sâu; Kiểm tra, giám sát chuyên đề còn ít, số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát còn hạn chế...

Trong những năm tới, tình kinh tế xã hội của đất nước còn nhiều diễn biến phức tạp. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị trong toàn Tập đoàn phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Chính vì vậy đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn đề nghị Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ. Không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, kiểm tra và dân vận, xem đây là nhiệm vụ then chốt, bảo đảm cho thắng lợi, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động để có biện pháp xử lý kịp thời. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảng bộ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ. Tăng cường đoàn kết nội bộ, mở rộng dân chủ đi đôi với nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Chăm lo công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc mục tiêu và thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của Tập đoàn gắn với những nhiệm vụ của Công ty. Quản lý vận hành NMTĐ Huội Quảng, Bản Chát an toàn, đảm bảo lượng điện sản xuất và các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật theo kế hoạch đề ra và theo chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Đảng ủy Công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động. Cùng với đó chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy; chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn.

Các đại biểu dự đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Quang – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã lãnh đạo hoàn thành tốt 11/11 chỉ tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra. Trong đó đáng chú ý là sản lượng điện sản xuất từ 2017 đến hết năm 2019 đạt 8,3 tỷ kWh, vượt 124% so với kế hoạch EVN giao.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Công ty lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục; chú trọng bồi dưỡng, học tập lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nắm tình hình diễn biến tư tưởng, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh; tiếp tục triển khai, học tập các nghị quyết, xây dựng và thực hiện chương trình hành động theo hướng cụ thể, sát thực. Lãnh đạo đảng viên, người lao động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên với nội dung trọng tâm là giáo dục rèn luyện đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc. Lấy tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ làm nền tảng để phát huy vai trò đảng viên và tổ chức Đảng.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Công ty đưa ra mục tiêu quản lý vận hành NMTĐ Huội Quảng, Bản Chát an toàn, đạt và vượt kế hoạch sản lượng 11 tỷ kWh, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng năm do EVN giao.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN - Nguyễn Hữu Tuấn tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát nhiệm kỳ 2020-2025

Tại Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty gồm 5 đồng chí. Đồng chí Mai Tống Giang – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công ty. Đại hội bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng - Bản Chát:

- Trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Được thành lập theo Quyết định 528-QĐ/ĐU ngày 10/5/2017 của Đảng EVN

- Đảng bộ gồm có 03 Chi bộ

- Tổng số đảng viên: 38 đồng chí