Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 18/5, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Mạnh Tuấn tham dự hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch số 81-KH/ĐUK ngày 15/8/2019 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 36-KH/ĐU ngày 11/9/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, từ ngày 11/5-15/5/2020 có 01 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm Đại hội bầu trực tiếp bí thư và 02 đảng bộ cơ sở đã tổ chức Đại hội điểm thành công.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh: Ng.Tuấn.

Nhìn chung, việc tổ chức đại hội điểm được các đơn vị thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu và nội dung cơ bản. Đại hội được tiến hành theo đúng kế hoạch, thời gian; các nội quy, quy chế của đại hội được chấp hành tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc thảo luận, lựa chọn nhân sự để bầu vào cấp ủy khóa mới. Chương trình làm việc của đại hội diễn ra liên tục, không khí làm việc nghiêm túc, dân chủ. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch bám sát kịch bản nên ít có vấn đề phát sinh; các bộ phận giúp việc đại hội thực hiện tương đối tốt nhiệm vụ được giao.

Việc xây dựng văn kiện trình đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị tương đối tốt, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc trước khi trình đại hội. Các ý kiến thảo luận góp ý của đảng viên đối với văn kiện đại hội cấp trên được tổng hợp và thông qua tại đại hội. Nội dung văn kiện được chuẩn bị theo đề cương hướng dẫn của Đảng ủy Tập đoàn.

Công tác nhân sự được các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo chất lượng. Việc bầu cử Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra khóa mới được thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng.

Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị văn kiện trình đại hội, một số nội dung Đại hội cần tiếp tục hoàn thiện tốt hơn nữa như: Tránh sự trùng lặp về nội dung giữa Báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa trước và Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban chấp hành; công tác điều hành của Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu cần linh hoạt chủ động xử lý tình huống theo các quy định…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Mạnh Tuấn phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Ng.Tuấn.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Trần Mạnh Tuấn đánh giá cao công tác chỉ đạo đại hội điểm và đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư của Đảng ủy Tập đoàn vì đây đều là những đảng bộ được đánh giá trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong nhiều năm, có chất lượng công tác xây dựng Đảng đạt loại tốt; nội bộ đoàn kết, thống nhất cao.

Đồng thời, lưu ý đại hội đảng cấp cơ sở chuẩn bị chu đáo các văn kiện trình đại hội đảm bảo chất lượng. Báo cáo chính trị phải đánh giá sát, đúng tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ và nên rút gọn. Các nghị quyết, bài tham luận... cần đóng quyển cho thuận lợi, cần có 3 loại phù hiệu riêng biệt như: Đại biểu dự đại hội, đại biểu khách mời và phù hiệu của đội ngũ phục vụ đại hội...

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành phát biểu kết luận hội nghị - Ảnh: Ng.Tuấn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đã biểu dương sự nỗ lực của Tổ giúp việc, các tiểu ban, mặc dù tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ đời sống nhân dân và nền kinh tế nói chung, các hoạt động của Tập đoàn nói riêng.

Bí thư Đảng ủy Tập đoàn, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đề nghị thời gian tới, Tổ giúp việc thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, giúp các tổ chức cơ sở đảng trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; tổ chức nghiên cứu sâu sắc một số vấn đề được rút ra và khắc phục các hạn chế qua việc tổ chức đại hội thí điểm và đại hội điểm cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, làm rõ những mặt làm được, chưa làm được và nguyên nhân, trên cơ sở đó rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, tổ chức đại hội, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị đại hội; công tác tổ chức đại hội; tổ chức rút kinh nghiệm sau đại hội.