Công ty Tài chính CP Điện lực tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ

Ngày 25/5, Công ty Tài chính CP Điện lực (EVN Finance) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Hòa – Phó Ban dân vận Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, hoạt động kinh doanh của Công ty Tài chính CP Điện lực mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức của nền kinh tế nói chung, lĩnh vực tài chính, ngân hàng nói riêng nhưng Ban chấp hành Đảng ủy với vai trò lãnh đạo toàn diện, đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảng, các hoạt động kinh doanh theo đúng đề án đã được Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ phê duyệt và đã có những thành tựu đáng ghi nhận.

Đảng Bộ Công ty Tài chính CP Điện lực đã tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc tập trung thực hiện kế hoạch, chương trình công tác đề ra; thống nhất cao trong tư tưởng và hành động. Phát huy vai trò, trách nhiệm tự giác của từng cán bộ đảng viên; tập hợp các nhân tố nòng cốt trong chi bộ để nâng cao chất lượng hoạt động tại chi bộ trực thuộc.

Trong nhiều năm qua, Đảng Bộ EVN Finance luôn được Đảng ủy Tập đoàn công nhận là tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh - Ảnh: Ng. Tuấn.

EVN Finance cũng đã thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh là đơn vị thu xếp vốn, quản trị vốn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đến ngày 31/12/2014, EVN Finance đã tư vấn phát hành trái phiếu cho EVN với tổng giá trị 9.000 tỷ đồng, thu xếp vốn thành công cho các dự án trong ngành Điện với tổng trị giá gần 7.000 tỷ đồng… Các năm qua, dù kinh tế chưa hoàn toàn phục hồi sau biến động kinh tế, với định hướng đúng đắn của Ban lãnh đạo, nỗ lực và quyết tâm của toàn thể CBCNV, kết quả kinh doanh của EVN Finance vẫn có lãi, vốn kinh doanh vẫn được bảo toàn và phát triển.

Tập thể Đảng ủy công ty luôn có sự đoàn kết nhất trí, có sự phân công, phân nhiệm cụ thể từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành phụ trách từng mảng công tác gắn với từng Chi bộ, giải quyết những khó khăn kịp thời, tình hình tư tưởng Đảng viên luôn được chú trọng và định hướng thống nhất trong hành động.

Tính đến tháng 4/2015, EVN Finance đã kết nạp được 16 đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu tổng số đảng viên mới được kết nạp, luôn được Đảng ủy Tập đoàn công nhận là tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh.

Với tầm nhìn tổng thế đến năm 2020, EVN Finance là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp đa dạng sản phẩm dịch vụ cho mọi thành phần kinh tế, giữ vai trò chủ đạo về thu xếp vốn, quản lý ủy thác vốn vay của Chính phủ và cung cấp các sản phẩm hữu ích cho EVN và đối tác, khách hàng. Đại hội đã đưa ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 như sau: Tổng tài sản là 20.448 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế là 332 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu dưới 3%. Xây dựng, phát triên mô hình tổ chức hoạt động linh hoạt, theo hướng là công ty tài chính tổng hợp, đảm bảo nguyên tắc lấy khách hàng và lợi nhuận làm trung tâm. Nâng cao năng lực quản trị, vận hành hoạt động trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, hoạt động minh bạch…

Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hoàng Văn Ninh tiếp tục được bầu là Bí thư Đảng bộ; đồng chí Phạm Việt Khánh là Phó Bí thư. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu xuất sắc dự Đại hội cấp trên.

 


  • 25/05/2015 06:03
  • Ngọc Tuấn
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét