Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc thành công tốt đẹp

Ngày 4/6/2015, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thành công tốt đẹp.

Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Hưng - Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội, đồng chí Nguyễn Tấn Lộc - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn và hơn 110 đại biểu đại diện cho trên 540 đảng viên Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Nhiệm kỳ qua (nhiệm kỳ 2010 - 2015), trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, lãnh đạo chuyên môn, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và người lao động, Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan đơn vị và hệ thống chính trị vững mạnh.

Điển hình, sản lượng điện thương phẩm tăng trưởng bình quân từ 13% - 16%/năm, là đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong khối các Tổng công ty phân phối, góp phần vào kết quả tăng trưởng chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong hoàn cảnh rất khó khăn về huy động vốn, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đầu tư xây dựng so với kế hoạch EVN giao, nhiều dự án lớn và quan trọng đã được hoàn thành với chất lượng tốt và vượt kế hoạch đề ra như các dự án cung cấp điện phục vụ sản xuất cho Tập đoàn Samsung tại Thái Nguyên và Bắc Ninh, các dự án cấp điện cho các khu công nghiệp (KCN) trọng điểm của cả nước như KCN Tằng Loỏng – Lào Cai, KCN Vũng Áng – Hà Tĩnh, Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn – Thanh Hóa...

Nhiệm kỳ 2010-2015, Đảng bộ Tổng công ty đã chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, có những đóng góp tích cực và hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu kế hoạch đề ra, được công nhận là “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh” và “Tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Tại Đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận về vai trò lãnh đạo của Đảng bộ trong các mặt công tác nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc như xây dựng chiến lược phát triển SXKD của Tổng công ty, chăm lo giải quyết chế độ chính sách đối với người lao động, bố trí sắp xếp lao động trong dây chuyền sản xuất, nâng cao năng suất lao động, đào tạo nguồn nhân lưc, đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật.

Trong giai đoạn mới, Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề ra 6 mục tiêu chủ yếu với phương châm hoạt động là “Tổng công ty Điện lực miền Bắc vì sự phát triển của cộng đồng”. Đại hội cũng thông qua các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020. 

Với tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 15 đồng chí. Đồng chí Thiều Kim Quỳnh – Phó Tổng Giám đốc phụ trách EVNNPC được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Kiên – Trưởng Ban Tổ chức và nhân sự Tổng công ty tiếp tục được bầu là Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội cũng đã bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Công nghiệp Hà Nội lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đức Hưng, Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội ghi nhận và biểu dương những cố gắng, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2010 - 2015 của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Trong nhiệm kỳ tới, Tổng công ty cần tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh điện năng, đảm bảo đáp ứng đủ phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng nâng suất lao động, chú trọng xây dựng nguồn nhân lực, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, chất lượng tổ chức, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Bí thư Đảng ủy Khối Công nghiệp Hà Nội đề nghị Ban chấp hành khóa mới của Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng ủy chỉ đạo điều hành, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Tổng công ty và cấp ủy địa phương vì Tổng Công ty có nhiều Đảng bộ, đơn vị nằm trên địa bàn 27 tỉnh phía Bắc.

Đại diện Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc EVN - Nguyễn Tấn Lộc nhấn mạnh, EVNNPC là một Tổng công ty phân phối lớn trong toàn Tập đoàn. Trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục phấn đấu, nỗ lực không ngừng để thoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, từng bước xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập và phát triển.


  • 04/06/2015 01:58
  • Tin và ảnh: H.Tuyết
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét