Công ty Điện lực Hà Tĩnh huy động 500 người sửa điện sau bão Doksuri

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã huy động tổng số 500 người, từ 19 nhà thầu thi công, 2 Chi nhánh lưới điện cao thế (Nghệ An và Nam Thanh - Bắc Nghệ) cùng cán bộ công nhân viên các đơn vị trực thuộc Công ty tham gia khắc phục để sớm cấp điện trở lại cho khách hàng ở các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên và thị xã Kỳ Anh.

Công nhân Điện lực Kỳ Anh (PC Hà Tĩnh) khắc phục sự cố do bão số 10 gây ra - Ảnh: Hồng Hoa

Khoảng 90% số khách hàng của tỉnh Hà Tĩnh bị ảnh hưởng do bão số 10 (Doksuri) đã được Công ty Điện lực Hà Tĩnh (PC Hà Tĩnh) cấp điện trở lại - cập nhật của đơn vị đến 7 giờ sáng nay (18/9).

Khu vực các huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên bị hậu quả thiên tai nặng nề nhất và đang được Công ty nỗ lực cấp điện trở lại. 

Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc - ông Lê Minh Tuấn cho biết, Tổng công ty đang chỉ đạo sát sao và yêu cầu Công ty Điện lục Hà Tĩnh phải cơ bản cấp điện trở lại cho người dân và khách hàng trước ngày 19/9.

 


  • 18/09/2017 09:00
  • Hồng Hoa
  • 8611