Chọn xong nhà thầu cung cấp than cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Liên danh Tata International Singapore Pte Limited7 - Công ty CP Kiến trúc Xây dựng và Thương mại 36 vừa trúng gói thầu cung cấp than Anthracite nhập khẩu phục vụ sản xuất điện cho Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 năm 2019.

Ảnh minh họa

Tổng công ty Phát điện 3 (bên mời thầu) cho biết, giá trúng thầu là 39,793 triệu USD, tương đương gần 925 tỷ đồng (giá gói thầu là hơn 1.567 tỷ đồng).

Tham gia đấu thầu quốc tế gói thầu nêu trên còn có 3 nhà thầu khác. Trong đó, 2 nhà thầu Wel-hunt Materials Enterprise Co., Ltd., và Glencore International AG bị trượt ở bước đánh giá tài chính, lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

Còn Liên danh HSNS bị trượt ở bước đánh giá về kỹ thuật, do không cung cấp chi tiết kỹ thuật của than mà nhà thầu này chào.

Tata International Singapore Pte Limited7 (Ấn Độ) là công ty con của Tập đoàn Tata International. Đây không phải là lần đầu tiên Tata trúng thầu cung cấp than tại Việt Nam.

Vào năm 2017, Tata International Singapore Pte Limited7 liên danh với nhà thầu Franky trúng “cú đúp” 2 gói thầu cung cấp than vận hành thương mại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Tổng giá trúng thầu là 96,1 triệu USD. Trong đó, việc lựa chọn nhà thầu trong lần thứ nhất - vào tháng 2/2017 áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế và lần thứ hai - vào tháng 11/2017 là mua sắm trực tiếp.

Công ty CP Kiến trúc Xây dựng và Thương mại 36 có địa chỉ tại Hà Nội. Các gói thầu mà công ty này trúng thầu trong 3 năm gần đây chủ yếu là các gói thầu tư vấn, xây lắp, thiết bị ở nước ngoài như Lào, Campuchia...        


  • 27/06/2019 11:05
  • Theo Báo Đấu thầu
  • 10686