Giải pháp nào để giảm tổn thất điện năng năm 2019?

Với mục tiêu giảm tỉ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) xuống còn 6,7% vào cuối năm nay, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp.

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân chủ trì cuộc họp với các đơn vị trực thuộc về giải pháp giảm tổn thất điện năng, ngày 21/5, tại Hà Nội

Tại cuộc họp về giải pháp giảm tổn thất điện năng, ngày 21/5, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh giảm TTĐN là nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần đảm bảo cung cấp điện và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trong công tác quản lý, Tập đoàn tiếp tục duy trì người đứng đầu đơn vị là trưởng ban chỉ đạo giảm TTĐN, đồng thời phân bổ chỉ tiêu đến tổ/đội sản xuất, cá nhân phụ trách để gắn nhiệm vụ giảm TTĐN với việc đánh giá hoàn thành nhiệm vụ năm của mỗi tập thể và cá nhân.

Trong quản lý vận hành, EVN tiếp tục nâng cao trình độ tay nghề, ý thức kỷ luật vận hành của đội ngũ trực tiếp vận hành hệ thống điện. Các cấp điều độ phối hợp với các đơn vị truyền tải, phân phối thực hiện phương thức vận hành tối ưu. Các đơn vị tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị trên lưới để tránh sự cố chủ quan làm tăng TTĐN, đồng thời triển khai kế hoạch lắp đặt tụ bù đã được Tập đoàn giao.

Vệ sinh sứ cách điện hotline là một trong những giải pháp giúp giảm thời gian phải cắt điện trên lưới

Tổng giám đốc Trần Đình Nhân yêu cầu các đơn vị mạnh dạn thử nghiệm các thiết bị công nghệ tiên tiến, độ tin cậy cao. Hàng năm, báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ mới về Tập đoàn để xem xét phổ biến chung trong Tập đoàn.

Các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh công tác sửa chữa điện hotline; trang bị những dụng cụ, phương tiện chuẩn đoán ngăn ngừa sự cố. Ngoài ra, Tổng giám đốc yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng công tơ điện tử có khả năng đọc chỉ số từ xa, có độ chính xác cao. Các tổng công ty điện lực khẩn trương trang bị công tơ tổng các trạm biến áp công cộng, công tơ ranh giới để tăng cường quản lý TTĐN.

Đơn vị Thực hiện năm 2018 Kế hoạch năm 2019
EVNNPC 5,03 4,85
EVNSPC 4,08 3,9
EVNCPC 4,71 4,7
EVNHANOI 4,58 3,9
EVNHCMC 3,27 3,3
EVNNPT 2,44 2,34
EVN 6,83 6,7


  • 22/05/2019 06:32
  • Xuân Tiến
  • 13557