Mục tiêu trên 43% khách hàng sẽ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Đây là mục tiêu EVN phấn đấu thực hiện trong năm 2019 để thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao về tăng gấp đôi số khách hàng sử dụng điện thanh toán không dùng tiền mặt.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang quản lý trên 27 triệu hàng, trong đó có 91,64% là khách hàng sử dụng điện sinh hoạt; 8,35% là khách hàng gồm các cơ quan, doanh nghiệp. 

Đến hết tháng 5 năm 2019, có 52,36% khách hàng của EVN đã tham gia thanh toán qua các các ngân hàng, tổ chức trung gian. Trong đó, các hình thức thu tiền không sử dụng tiền mặt đạt trên 27,37% khách hàng của EVN.

Nổi bật, các khu vực có tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện theo hình thức không dùng tiền mặt cao là thành phố Hồ Chí Minh (91,61%) và thành phố Hà Nội (81,98%).

Thực tế, việc hỗ trợ, khuyến khích khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đã được EVN chú trọng triển khai từ rất sớm. Nhằm tăng tính tiện ích cho khách hàng và giúp nâng cao năng suất lao động, từ năm 2005, EVN đã triển khai việc thu hộ tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian; ký thoả thuận hợp tác với các ngân hàng lớn….

Tỷ lệ hóa đơn và doanh thu tiền điện qua ngân hàng, tổ chức trung gian tăng mạnh qua các năm: từ 14,88% số khách hàng (năm 2015) lên 44,95% số khách hàng (năm 2017) và 49,45% số khách hàng (năm 2018). Đặc biệt, đến cuối năm 2017, EVN cơ bản không còn hình thức thu ngân viên của Điện lực đến nhà khách hàng thu tiền điện.

Ông Phạm Tiến Dũng - Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước) từng nhận định tại Hội thảo Đẩy mạnh thanh toán dịch vụ công qua ngân hàng: Phía Điện lực đã xây dựng được hệ thống dữ liệu tập trung, là một trong những điều kiện quan trọng để triển khai tốt công tác thanh toán dịch vụ của khách hàng sử dụng điện qua ngân hàng. Rất nhiều ngân hàng đang hợp tác với các tổng công ty/Công ty Điện lực để cung ứng dịch vụ thu hộ tiền điện.

Trong năm 2019, để thực hiện mục tiêu tăng gấp đôi số khách hàng sử dụng điện thanh toán không dùng tiền mặt do Chính phủ giao (tương ứng với trên 43% khách hàng của EVN), các đơn vị thành viên của EVN đang tích cực phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc vận động CBCNV tại các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt như: Trích nợ tự động, SMS và mobile banking, Internet banking, ví điện tử, ủy nhiệm thu/ủy nhiệm chi và thanh toán trực tuyến trên website của điện lực….

Đồng thời, đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người sử dụng điện thanh toán tiền điện bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. EVN cũng quảng bá, tuyên truyền về việc sử dụng các dịch vụ điện mức độ 4 để các khách hàng biết và sử dụng.


  • 18/06/2019 10:19
  • M.Hạnh
  • 11169