Triển khai lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Phước An

Ngày 7/12/2023, tại Bình Định, Ban QLDA Truyền tải điện thuộc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia triển khai thi công dự án lắp máy biến áp thứ 2 Trạm biến áp 220kV Phước An.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Truyền tải điện đại diện cho chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án, Công ty Truyền tải điện 3 tiếp nhận vận hành.

 

Ban QLDA Truyền tải điện và đại diện các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức triển khai dự án

Dự án có quy mô chính gồm: Lắp mới 01 máy biến áp AT2, công suất 220/110/22kV-250MVA. Phía 220kV, kéo dài thanh cái, lắp mới 01 ngăn lộ tổng máy biến áp AT2; Phía 110kV kéo dài thanh cái, lắp mới 01 ngăn lộ tổng máy biến áp AT2.

Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định lâu dài và tin cậy cho phụ tải tỉnh Bình Định trong chế độ vận hành bình thường và chế độ sự cố n-1, từ đó thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định; sẵn sàng giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia; giảm tổn thất  công suất trong lưới truyền tải, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong EVN.

Dự án phấn đấu hoàn thành đóng điện trong quý III/2024 theo đúng chỉ đạo của EVNNPT.


  • 08/12/2023 08:59
  • Xuân Tiến
  • 3505