6 tháng cuối năm 2015, hệ thống điện quốc gia sẽ được bổ sung 1.349,5 MW

Theo tính toán của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), dự kiến trong các tháng còn lại của năm 2015 sẽ có 7 tổ máy với tổng công suất 1.349,5 MW hòa lưới điện quốc gia, đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng của hệ thống.

Dự kiến tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Lai Châu sẽ phát điện vào cuối năm nay

Theo đó, tổ máy số 2 (công suất 150 MW), tổ máy số 3, 4 (công suất 100 MW) của Nhà máy Nhiệt điện Formosa Hà Tĩnh (nhà đầu tư nước ngoài) dự kiến hòa lưới điện quốc gia lần lượt trong các tháng 7, 9, 12.

Tổ máy số 2 (công suất 57,5 MW) – Nhiệt điện An Khánh 1 (nhà đầu tư trong nước) cũng dự kiến phát điện vào tháng 8 năm nay. Ngoài ra tổ máy số 1 (công suất 22 MW) - Nhà máy Thủy điện Nậm Mức (nhà đầu tư trong nước) dự kiến phát điện vào tháng 7/2015.

Đáng chú ý nhất từ nay đến cuối năm là việc hòa lưới tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Lai Châu công suất 400 MW (dự kiến vào tháng 11/2015) và tổ máy số 1 Nhà máy Thủy điện Huội Quảng công suất 260 MW (dự kiến vào tháng 12/2015). Hiện tại EVN đang yêu cầu các ban quản lý dự án  đốc thúc nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Ngoài các dự án trên, trong những tháng còn lại của năm, hệ thống điện quốc gia được bổ sung 260 MW nguồn từ thủy điện nhỏ và năng lượng tái tạo.

Tính đến hết năm 2014, tổng công suất nguồn của hệ thống điện quốc gia là 33.970 MW đứng thứ 3 Đông Nam Á và 31 thế giới. Trong 6 tháng đầu năm EVN đã bổ sung 2.654 MW vào hệ thống điện quốc gia gồm 5 tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 (2x540 MW), Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 (2x622 MW) và tổ máy 2 Nhiệt điện Ô Môn 1 (330 MW).


  • 06/07/2015 10:26
  • Huyền Thương
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét