6 tháng đầu năm 2015, EVN hoàn thành nhiều mục tiêu quan trọng

6 tháng đầu năm 2015, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cán đích nhiều mục tiêu quan trọng, nhiều chỉ tiêu vượt xa so với cùng kỳ năm 2014, đáp ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Cung ứng đủ điện cho đất nước

Trong 6 tháng đầu năm EVN đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Sản lượng điện toàn hệ thống đạt 78,74 tỷ kWh, tăng 12,35% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó sản lượng điện thương phẩm ước đạt 68,414 tỷ kWh, tăng trưởng 11,62% so với cùng kỳ.

Không chỉ đảm bảo đủ điện, mà chất lượng nguồn điện ổn định được EVN đặc biệt lưu tâm. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng thời gian mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 980 phút (giảm 38%) so với cùng kỳ năm 2014; tần suất mất điện thoáng qua bình quân là 0,87 lần/khách hàng; tần suất mất điện kéo dài bình quân là 5,57 lần/khách hàng. Các tổng công ty điện lực đều thực hiện tốt hơn năm 2014, trong đó Tổng công ty Điện lực TP.HCM thực hiện tốt nhất với chỉ số SAIDI là 299 phút, đồng thời cũng là đơn vị có mức giảm nhiều nhất so với cùng kỳ (53%).

Bên cạnh đó, việc thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện được nâng cao và đạt hiệu quả rõ rệt. Các tổng công ty/Công ty điện lực phối hợp với các cơ quan ban ngành trên địa bàn, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đều khắp ở các địa phương.

Tập đoàn đã tham gia chiến dịch Giờ Trái đất 2015 với tư cách là nhà tài trợ chính và đối tác trong mọi hoạt động của chương trình. Kết quả, sản lượng điện tiết kiệm 6 tháng đầu năm 2015 là 1,56 tỷ kWh, đạt 63,7% so với kế hoạch năm và bằng 2,32% so với sản lượng điện thương phẩm 6 tháng. Ngoài giá trị về kinh tế, con số này còn có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn cung cấp điện cho đất nước.

Hệ thống điện được vận hành an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu điện năng cho đất nước trong 6 tháng đầu năm 2015 - Ảnh Minh Ngọc

Vận hành an toàn nguồn và lưới điện 6 tháng cuối năm

6 tháng cuối năm, EVN có những thuận lợi nhất định khi thời tiết bước vào mùa mưa, nền nhiệt độ giảm, nên áp lực đảm bảo điện cho sản xuất và sinh hoạt cũng giảm. Tuy vậy, để đảm bảo đáp ứng đủ điện cho kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân với sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng cuối năm ước đạt 80,32 tỷ kWh, điện thương phẩm đạt 73,49 tỷ kWh, EVN sẽ bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết – thủy văn và sẵn sàng ứng phó với tình huống bất lợi. Các hồ thủy điện khai thác hiệu quả nguồn nước trong mùa lũ và đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du, chuẩn bị kế hoạch tích nước để đảm bảo mực nước dâng bình thường vào cuối năm.

Đối với các nhà máy nhiệt điện than, EVN sẽ khai thác, điều chỉnh theo kế hoạch huy động thủy điện, các nhà máy nhiệt điện than ở miền Nam duy trì huy động cao để giảm truyền tải và tích nước các hồ miền Nam. Tuabin khí khai thác cao theo khả năng cấp khí, đảm bảo cấp điện cho miền Nam.

Không những vậy, để đảm bảo huy động nguồn ổn định trong năm nay và năm sau,  EVN yêu cầu các đơn vị phát điện thực hiện đúng kế hoạch sửa chữa các tổ máy phát điện và các thiết bị liên quan. Các nhà máy nhiệt điện phải hoàn thành sửa chữa trong mùa lũ để sẵn sàng cao cho sản xuất điện các tháng cuối năm đáp ứng kế hoạch tích nước của các nhà máy thủy điện.

EVN yêu cầu Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tập trung mọi nỗ lực và phương tiện để vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải Bắc – Trung – Nam, đặc biệt là các đường dây 500 kV từ Pleiku cấp điện vào miền Nam. Hoàn thiện việc trang bị máy cắt kháng cho các kháng bù ngang trên hệ thống điện 500 kV để tăng cường khả năng linh hoạt trong điều chỉnh điện áp. Chỉ đạo các đơn vị sớm đưa các công trình lưới điện quan trọng vào vận hành theo đúng tiến độ.

Các tổng công ty điện lực tập trung hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp lưới điện để đáp ứng nhu cầu phụ tải và vận hành an toàn lưới điện. Tiếp tục duy trì công tác tuyên truyền và thực hiện các chương trình sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm nhất trên địa bàn miền Nam.

Đặc biệt, EVN yêu cầu các đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành công tác phòng chống lụt bão, thiên tai, sẵn sàng các phương án phòng chống bão lũ; đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thủy điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du trong mùa bão lũ năm 2015.


  • 02/07/2015 01:11
  • Minh Ngọc
  • 0 nhận xét


Gửi nhận xét