Thái Bình: Chú trọng tuyên truyền chính sách, quy trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

14:34 | 12/01/2024 | 2.357 lượt xem

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Thái Bình luôn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách và hướng dẫn quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; chương trình tiết kiệm năng lượng làng nghề.

Chi tiết...