Thái Bình: Chú trọng tuyên truyền chính sách, quy trình sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Thái Bình luôn chú trọng công tác tuyên truyền chính sách và hướng dẫn quy trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; chương trình tiết kiệm năng lượng làng nghề.

Tại các buổi tuyên truyền, hướng dẫn, đại diện các doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ sản xuất kinh doanh của các làng nghề được phổ biến một số nội dung cơ bản của chính sách và hướng dẫn thực hiện quy trình sản xuất sạch hơn lĩnh vực hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của làng nghề.

Bên cạnh đó, được phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tái tạo thay thế năng lượng có nguồn gốc hóa thạch nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, bảo vệ môi trường.

Đây là những kiến thức thiết thực giúp cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh áp dụng vào quy trình sản xuất đạt tiêu chí: Sử dụng năng lượng, nguyên liệu tiết kiệm, hiệu quả, giảm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tạo sức cạnh tranh cho hàng hóa trên thị trường.

Đặc biệt, với kiến thức và kỹ năng được tập huấn, các doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh của các làng nghề áp dụng vào thực tiễn, giảm nguồn phát thải ra môi trường, cải thiện môi trường làm việc cho người lao động góp phần giữ cho làng nghề truyền thống phát triển bền vững.

Link gốc


  • 12/01/2024 02:34
  • Theo kinhtemoitruong.vn
  • 2415