EVNHCMC tạm ngừng khảo sát, tư vấn sử dụng điện trực tiếp

14:05 | 14/05/2021 | 5.547 lượt xem

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thông báo, việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế giao tiếp trực tiếp giữa CBCNV với khách hàng.

Chi tiết...


EVNHCMC tạm ngừng khảo sát, tư vấn sử dụng điện trực tiếp

14:05 | 14/05/2021 | 5.547 lượt xem

Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) thông báo, việc này nhằm đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, hạn chế giao tiếp trực tiếp giữa CBCNV với khách hàng.

Chi tiết...