Chuyện gia đình thợ điện

Ảnh minh họa.

Ông kể rằng khi xưa còn nhỏ

Bố nhiều lần hỏi khó một câu

Dòng điện có nhìn thấy đâu 

Mà sao làm bóng đèn sáng?

 

Thế rồi theo năm tháng

Bố nối nghiệp nhà đèn

Bố học trung cấp điện

Ông bảo, nhà “có gien”

 

Bà kể ngày yêu mẹ

Bố trễ hẹn nhiều lần

Mỗi khi cơ quan gọi

Không lần chần... đi luôn

 

Mẹ kể hôm sinh em 

Đúng vào ngày bố trực

Mẹ một mình vượt cạn

Chợt chạnh lòng cô đơn

 

Có hôm qua điện thoại

Em nghe bố phân trần

Điện phục vụ nhân dân

Phải tiên phong đi trước

 

Vì tương lai đất nước

Với khát vọng yêu nghề

Bố lỗi hẹn chưa về

Mẹ, ông bà thông cảm

 

Ngoài kia dòng điện sáng 

Vẫn đang truyền muôn nơi

Tỏa sáng cả đất trời

Có góp công của bố.


  • 17/11/2022 03:34
  • Bùi Hảo Trường
  • 2495