11:10 | 18/06/2024 | 735 lượt xem


10:12 | 16/04/2024 | 3.066 lượt xem


16:50 | 22/03/2024 | 3.060 lượt xem


14:51 | 07/03/2024 | 2.931 lượt xem


10:09 | 20/02/2024 | 2.790 lượt xem


18:08 | 23/01/2024 | 2.867 lượt xem


16:54 | 22/01/2024 | 2.850 lượt xem


20:34 | 21/12/2023 | 2.370 lượt xem


16:41 | 24/11/2023 | 2.709 lượt xem


17:52 | 19/10/2023 | 4.026 lượt xem

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố, chị, 2 cậu và dì đều đã và đang công tác trong ngành Điện (cụ thể là Công ty Điện lực Phú Yên). Đó cũng là tiền đề cho niềm đam mê mãnh liệt của tôi đối với nghề điện.