11:02 | 22/03/2023 | 163 lượt xem


14:31 | 20/03/2023 | 207 lượt xem


17:04 | 13/03/2023 | 523 lượt xem


14:21 | 06/03/2023 | 695 lượt xem


14:43 | 28/02/2023 | 843 lượt xem


14:30 | 20/02/2023 | 976 lượt xem


17:41 | 06/02/2023 | 1.184 lượt xem


10:17 | 19/01/2023 | 1.932 lượt xem

Lời ca tác phẩm của nhạc sỹ Tạ Quang Tố đầy chất thơ và lãng mạn, mang nhiều hình ảnh hiện thực. Nhạc sỹ chia sẻ, Bài ca nhớ thương và Bài ca ánh sáng được ông viết riêng cho ngành Điện lực tỉnh Hà Bắc để mang đi hội diễn toàn ngành vào năm 1983.


16:03 | 30/12/2022 | 2.335 lượt xem