Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp, thương mại và công trình xây dựng

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng - Bộ Công Thương phối hợp với Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) tổ chức 3 giải thưởng gồm: Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2021; Giải thưởng Hiệu quả năng lượng trong công trình xây dựng năm 2021; Giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất năm 2021.

Logo Giải thưởng hiệu quả năng lượng trong công nghiệp - công trình xây dựng 

Các giải thưởng nhằm thực hiện Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (VNEEP3). 

Lễ phát động sẽ được tổ chức vào ngày 23/8/2021 theo hình thức trực tuyến.

Các giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, những công trình xây dựng tiêu biểu trong việc thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, tôn vinh các các doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh sản phẩm tiết kiệm năng lượng có hiệu suất cao hơn, chuyển dịch thị trường và từng bước loại bỏ các sản phẩm hiệu suất thấp, tiêu tốn nhiều năng lượng.

Các nhà sản xuất sản phẩm năng lượng hiệu suất cao, công trình xây dựng và doanh nghiệp công nghiệp ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả sẽ được đánh giá và chứng nhận thông qua hệ thống Giải thưởng của chương trình VNEEP.

Lễ công bố doanh nghiệp, công trình và sản phẩm đạt chứng nhận sẽ được tổ chức vào cuối năm 2021.

Thông tin về các giải thưởng sẽ được công bố trên trang TTĐT (https://tietkiemnangluong.com.vn/) và fanpage chính thức của chương trình VNEEP.

 


  • 18/08/2021 02:52
  • Thảo Nguyên
  • 855