Đà Nẵng đặt mục tiêu 12% chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng

UBND TP.Đà Nẵng mới đây đã ban hành Kế hoạch triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố năm 2021.

Đà Nẵng đặt mục tiêu tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng đạt trên 12%. Nguồn ảnh: Internet

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái chế, tái sử dụng đạt trên 12%; đồng thời có trên 90% cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, trường học được tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND TP.Đà Nẵng đã đặt ra các nhiệm vụ: Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn tới từng gia đình, cơ quan, doanh nghiệp; nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả trong phân loại rác thải tại các khu dân cư, nơi công cộng (mái nhà xanh, thùng rác văn minh...).

Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật phục vụ thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đồng thời, khẩn trương rà soát, xây dựng phương án thu gom rác theo giờ phù hợp với phương án cơ giới hóa trên địa bàn quận/huyện; phương án đầu tư, cơ chế thu mua chất thải rắn sinh hoạt tái chế từ các hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố cũng yêu cầu thúc đẩy nghiên cứu, xây dựng mô hình Quản lý và tái chế chất thải rắn xây dựng nhằm bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố đến năm 2025; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sau phân loại; ban hành các cơ chế, chính sách về xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm liên quan đến công tác phân loại chất thải rắn; nghiên cứu, có hình thức khen thưởng đối với cơ quan, hộ gia đình tích cực thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn nhằm khuyến khích, động viên và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng.

Chi tiết kế hoạch xem file đính kèm

 

127%20kh_signed.PDF


  • 13/07/2021 05:07
  • Thảo Nguyên
  • 835