ADB tìm tư vấn hỗ trợ PVN chuyển đổi năng lượng xanh

ADB đã tiến hành mời thầu chọn tư vấn để hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) trong vấn đề chuyển đổi sang năng lượng xanh (GETS).

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố mời thầu cho hạng mục Hỗ trợ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chuyển đổi sang năng lượng xanh với chi phí 337.640 USD.

Thời gian đóng thầu là ngày 30/8/2021 và công việc sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 1/2022.

Petrovietnam hiện đang đứng trước yêu cầu ngày càng cao về làm rõ những liên quan trong các hoạt động và mô hình kinh doanh của mình nhằm đóng góp vào việc giảm phát thải khí nhà kính - yếu tố đóng vai trò quan trọng trong các mục tiêu của Chính phủ Việt Nam về giảm thiểu biến đổi khí hậu và đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận Paris.

Petrovietnam hiện cũng đang đánh giá lại chiến lược của mình đối với quá trình chuyển đổi năng lượng trong chuỗi giá trị từ khai thác dầu khí đến sản xuất năng lượng, các dịch vụ kỹ thuật dầu khí, sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo và các dịch vụ năng lượng khác…

Gói tư vấn này là một phần trong hỗ trợ chiến lược của ADB đối với việc Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế các-bon thấp.

Tư vấn sẽ đề xuất lộ trình và kế hoạch hành động để thực hiện mục tiêu này cũng như đánh giá nhu cầu đào tạo và nâng cao năng lực cho Petrovietnam và các bên liên quan khác để tham gia vào quá trình này.

Link gốc


  • 22/07/2021 09:34
  • Nguồn: baodautu.vn
  • 874